Hội thảo giới thiệu mô hình Trồng rau thủy canh hồi lưu kết hợp cảm biến IoT

Hội thảo giới thiệu mô hình Trồng rau thủy canh hồi lưu kết hợp cảm biến IoT

Techmart chuyên ngành Y tế 2018 chính thức khai mạc

Techmart chuyên ngành Y tế 2018 chính thức khai mạc

Khai mạc Techmart Y tế - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám

Khai mạc Techmart Y tế - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám

Xe bồn hợp kim nhôm: nhiều ứng dụng cho ngành vận tải

Xe bồn hợp kim nhôm: nhiều ứng dụng cho ngành vận tải

Techmart chuyên ngành y tế: giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám

Techmart chuyên ngành y tế: giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám

Giảm chi phí vận hành khi xử lý nước thải tại nguồn không qua bể tự hoại

Giảm chi phí vận hành khi xử lý nước thải tại nguồn không qua bể tự hoại

Đưa polymer sinh học vào công nghiệp thực phẩm

Đưa polymer sinh học vào công nghiệp thực phẩm

Tìm đối tác chuyển giao công nghệ sản xuất sơn cách nhiệt từ silica aerogel

Tìm đối tác chuyển giao công nghệ sản xuất sơn cách nhiệt từ silica aerogel

Ứng dụng vật liệu siêu cách nhiệt aerogel trong vật liệu xây dựng

Ứng dụng vật liệu siêu cách nhiệt aerogel trong vật liệu xây dựng

Ứng dụng IoT vào quan trắc chất lượng nước và không khí

Ứng dụng IoT vào quan trắc chất lượng nước và không khí

Ứng dụng công nghệ trong cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng

Ứng dụng công nghệ trong cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng