Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm tăng cường đối thoại với nhân dân

Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm tăng cường đối thoại với nhân dân

Có nên gộp quy hoạch xây dựng tỉnh vào quy hoạch tỉnh?

Có nên gộp quy hoạch xây dựng tỉnh vào quy hoạch tỉnh?

Hà Nội: Tổ chức Hội nghị công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển và quản lý đô thị trên địa bàn

Hà Nội: Tổ chức Hội nghị công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển và quản lý đô thị trên địa bàn

Giao thông vận tải là mạch máu của tổ chức

Cần gắn chặt công tác quản lý giao thông với quản lý đô thị

Cần gắn chặt công tác quản lý giao thông với quản lý đô thị

Để các dự án nhà ở xã hội hài hòa lợi ích Nhà nước - Chủ đầu tư - Cư dân

Để các dự án nhà ở xã hội hài hòa lợi ích Nhà nước - Chủ đầu tư - Cư dân

Ứng dụng phần mềm quản lý hệ thống giám sát lưu chuyển dòng than