Quảng Ninh: Xôn xao chuyện bổ nhiệm con gái cựu Bí thư Thị ủy Quảng Yên

Quảng Ninh: Xôn xao chuyện bổ nhiệm con gái cựu Bí thư Thị ủy Quảng Yên

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

Nhân sự mới: Quảng Ninh, Phú Yên, Đồng Tháp, Ninh Bình

Nhân sự mới: Quảng Ninh, Phú Yên, Đồng Tháp, Ninh Bình

Quảng Ninh: Bổ nhiệm, luân chuyển gần 20 vị trí lãnh đạo các sở, ngành và Bí thư các địa phương

Quảng Ninh: Bổ nhiệm, luân chuyển gần 20 vị trí lãnh đạo các sở, ngành và Bí thư các địa phương

Kiện toàn nhân sự 4 địa phương

Kiện toàn nhân sự 4 địa phương

Quảng Ninh trao quyết định bổ nhiệm cho 4 nhân sự chủ chốt

Quảng Ninh trao quyết định bổ nhiệm cho 4 nhân sự chủ chốt

Quảng Ninh: Hàng loạt lãnh đạo chủ chốt đến tuổi nghỉ hưu

Quảng Ninh: Hàng loạt lãnh đạo chủ chốt đến tuổi nghỉ hưu