'Nhỏ mà có võ'- Whanganui thu hút người trẻ yêu thể thao nghệ thuật như thế nào?

'Nhỏ mà có võ'- Whanganui thu hút người trẻ yêu thể thao nghệ thuật như thế nào?

Hàng nghìn người diễu hành kỷ niệm 10 năm Hà Nội mở rộng

Hàng nghìn người diễu hành kỷ niệm 10 năm Hà Nội mở rộng

Rực rỡ sắc màu Lễ hội đường phố 'Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng'

Rực rỡ sắc màu Lễ hội đường phố 'Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng'

Sắp diễu hành nghệ thuật quanh phố đi bộ Hồ Gươm

Sắp diễu hành nghệ thuật quanh phố đi bộ Hồ Gươm

'Tinh hoa Hà Nội – Hội tụ và tỏa sáng'

'Tinh hoa Hà Nội – Hội tụ và tỏa sáng'

5.000 người tham gia Lễ hội đường phố 'Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng'

5.000 người tham gia Lễ hội đường phố 'Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng'

Sắp diễn ra lễ hội đường phố kỉ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới thủ đô Hà Nội

Sắp diễn ra lễ hội đường phố kỉ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới thủ đô Hà Nội

Lễ hội đường phố 'Tinh hoa Hà Nội – Hội tụ và tỏa sáng'

Lễ hội đường phố 'Tinh hoa Hà Nội – Hội tụ và tỏa sáng'

Diễu hành nghệ thuật quanh phố đi bộ Hồ Gươm có gì?

Diễu hành nghệ thuật quanh phố đi bộ Hồ Gươm có gì?