Sếp xử nhẹ tay với sai phạm của cấp dưới ở Cà Mau: Kết quả xử lý lại thế nào?

Sếp xử nhẹ tay với sai phạm của cấp dưới ở Cà Mau: Kết quả xử lý lại thế nào?

Đã có kết quả xử lý kỷ luật những sai phạm ở Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thể thao...
Trưởng phòng sai phạm vẫn làm Chủ tịch hội đồng kỷ luật cấp dưới

Trưởng phòng sai phạm vẫn làm Chủ tịch hội đồng kỷ luật cấp dưới

Xử lý nhẹ sai phạm cấp dưới, Chủ tịch huyện ở Cà Mau tự nhận có phần chủ quan

Xử lý nhẹ sai phạm cấp dưới, Chủ tịch huyện ở Cà Mau tự nhận có phần chủ quan

Làm sai chỉ 'rút kinh nghiệm', trưởng phòng phải đề xuất lại mức kỷ luật

Làm sai chỉ 'rút kinh nghiệm', trưởng phòng phải đề xuất lại mức kỷ luật

Chủ tịch huyện xử nhẹ sai phạm: Thanh tra tỉnh Cà Mau yêu cầu báo cáo gì?

Chủ tịch huyện xử nhẹ sai phạm: Thanh tra tỉnh Cà Mau yêu cầu báo cáo gì?

Chủ tịch huyện ở Cà Mau xử lý nhẹ sai phạm cấp dưới: Thanh tra tỉnh vào cuộc

Chủ tịch huyện ở Cà Mau xử lý nhẹ sai phạm cấp dưới: Thanh tra tỉnh vào cuộc

Xử lý nhẹ sai phạm cấp dưới, Chủ tịch huyện ở Cà Mau bị yêu cầu kiểm điểm lại

Xử lý nhẹ sai phạm cấp dưới, Chủ tịch huyện ở Cà Mau bị yêu cầu kiểm điểm lại