Vì sao xuất gia đi tu phải cạo tóc?

Vì sao xuất gia đi tu phải cạo tóc?

Khi xuất gia theo đạo Phật, cạo trọc tóc là nghi thức đánh dấu sự chuyển đổi từ một con người phàm tục trở...
Ngày cuối cho mẹ

Ngày cuối cho mẹ

Từ những trang kinh: Phật dạy thiếu nhi không nói dối

Từ những trang kinh: Phật dạy thiếu nhi không nói dối

Ngạc nhiên với những cha mẹ là người thầy hiền trí

Ngạc nhiên với những cha mẹ là người thầy hiền trí

Đức Phật và những di huấn sau cùng

Đức Phật và những di huấn sau cùng

Phương pháp tu tập thiền định

Phương pháp tu tập thiền định

Tư duy đúng khiến phiền não rơi rụng

Tư duy đúng khiến phiền não rơi rụng

Từ những trang kinh: Bảy loại phước xuất thế gian

Từ những trang kinh: Bảy loại phước xuất thế gian

Những gương mặt các nữ Tôn giả đệ tử của Đức Phật

Những gương mặt các nữ Tôn giả đệ tử của Đức Phật

Đắm say trong dục vui ít khổ nhiều

Đắm say trong dục vui ít khổ nhiều

Nghĩ về Tôn giả Thi-bà-la

Nghĩ về Tôn giả Thi-bà-la

Ngày tốt theo quan niệm Phật giáo

Ngày tốt theo quan niệm Phật giáo

Từ những trang kinh: Hai hạng người chìm trong nước

Từ những trang kinh: Hai hạng người chìm trong nước

Thiêng liêng lễ cầu nguyện quốc thái dân an mừng ngày Phật thành đạo

Thiêng liêng lễ cầu nguyện quốc thái dân an mừng ngày Phật thành đạo

Lung linh ngày Phật thành đạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam

Lung linh ngày Phật thành đạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam

Thiêng liêng lễ cầu quốc thái dân an mừng ngày Phật thành đạo

Thiêng liêng lễ cầu quốc thái dân an mừng ngày Phật thành đạo

500 tăng ni sinh hát đạo ca kính mừng ngày Phật thành đạo

500 tăng ni sinh hát đạo ca kính mừng ngày Phật thành đạo

500 tăng ni sinh hát đạo ca kính mừng ngày Phật thành đạo

500 tăng ni sinh hát đạo ca kính mừng ngày Phật thành đạo

Biết sự hơn kém của người

Biết sự hơn kém của người

Thế nào là kính trọng kinh pháp?

Thế nào là kính trọng kinh pháp?

Biết tiết độ, biết mình, biết hội chúng

Biết tiết độ, biết mình, biết hội chúng

Biết tiết độ, biết mình, biết hội chúng

Biết tiết độ, biết mình, biết hội chúng

Biết pháp, biết nghĩa, biết thời

Biết pháp, biết nghĩa, biết thời

Biết pháp, biết nghĩa, biết thời

Biết pháp, biết nghĩa, biết thời

Được sanh hay bị sanh?

Được sanh hay bị sanh?

Được sanh hay bị sanh?

Được sanh hay bị sanh?

'Năm vóc sát đất' là gì?

'Năm vóc sát đất' là gì?

'Năm vóc sát đất' là gì?

'Năm vóc sát đất' là gì?

Suy nghiệm lời Phật : Như Lai - Bậc nói lời chân thật

Suy nghiệm lời Phật : Như Lai - Bậc nói lời chân thật

Như Lai - Bậc nói lời chân thật

Như Lai - Bậc nói lời chân thật

Suy nghiệm lời Phật : Đối luận về Phật pháp cốt để an lạc

Suy nghiệm lời Phật : Đối luận về Phật pháp cốt để an lạc

Đối luận về Phật pháp cốt để an lạc

Đối luận về Phật pháp cốt để an lạc

Hưởng thụ lạc được Như Lai khen ngợi

Hưởng thụ lạc được Như Lai khen ngợi

Đắk Lắk: Mưa tầm tã, hàng ngàn người bị cô lập

Suy nghiệm lời Phật : Phe phái, tranh chấp bởi vì đâu?

Suy nghiệm lời Phật : Phe phái, tranh chấp bởi vì đâu?

Suy nghiệm lời Phật : Vợ chồng phải cung kính nhau

Suy nghiệm lời Phật : Vợ chồng phải cung kính nhau

Suy nghiệm lời Phật : Người lao động & người sử dụng lao động

Suy nghiệm lời Phật : Người lao động & người sử dụng lao động

Ba cách thuyết minh Bát Chánh đạo

Ba cách thuyết minh Bát Chánh đạo

Pháp Tri vọng với bài kinh Có pháp môn nào

Pháp Tri vọng với bài kinh Có pháp môn nào

Pháp Tri vọng với bài kinh Có pháp môn nào

Pháp Tri vọng với bài kinh Có pháp môn nào

Đạo nghĩa thầy trò

Đạo nghĩa thầy trò

Vì mẹ là để thương

Vì mẹ là để thương

Kính thuận với cha mẹ

Kính thuận với cha mẹ

Tìm hiểu Tam pháp ấn của đạo Phật: Vô Thường

Tìm hiểu Tam pháp ấn của đạo Phật: Vô Thường

Bốn hạng người đáng thân cận

Bốn hạng người đáng thân cận