Thanh Hóa: Bắt thêm một đối tượng giả danh phóng viên tống tiến doanh nghiệp

Thanh Hóa: Bắt thêm một đối tượng giả danh phóng viên tống tiến doanh nghiệp

Bắt 1 người có thẻ phóng viên và 1 nữ cộng sự tống tiền DN 50 triệu đồng

Bắt 1 người có thẻ phóng viên và 1 nữ cộng sự tống tiền DN 50 triệu đồng

Bắt giam hai đối tượng xưng phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Bắt giam hai đối tượng xưng phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Bắt quả tang đối tượng xưng nhà báo tống tiền doanh nghiệp 50 triệu đồng

Bắt quả tang đối tượng xưng nhà báo tống tiền doanh nghiệp 50 triệu đồng

Bắt quả tang đối tượng lợi dụng danh nghĩa phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Bắt quả tang đối tượng lợi dụng danh nghĩa phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Tự xưng nhà báo, đe dọa cưỡng đoạt 50 triệu của doanh nghiệp

Tự xưng nhà báo, đe dọa cưỡng đoạt 50 triệu của doanh nghiệp

Bắt đối tượng tống tiền doanh nghiệp

Bắt đối tượng tống tiền doanh nghiệp

Thanh Hóa: Bắt đối tượng mạo danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp

Thanh Hóa: Bắt đối tượng mạo danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp

Tống tiền doanh nghiệp, đối tượng tự xưng phóng viên bị bắt giữ

Tống tiền doanh nghiệp, đối tượng tự xưng phóng viên bị bắt giữ

Xưng phóng viên cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp

Xưng phóng viên cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp

Thanh Hóa: Bắt quả tang đối tượng lợi dụng danh nghĩa phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Thanh Hóa: Bắt quả tang đối tượng lợi dụng danh nghĩa phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Bắt quả tang kẻ mạo danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp

Bắt quả tang kẻ mạo danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp

Một người tự xưng là nhà báo đánh cán bộ thống kê

Một người tự xưng là nhà báo đánh cán bộ thống kê

Tự xưng 'phóng viên', kẹp cổ lãnh đạo Chi cục Thống kê

Tự xưng 'phóng viên', kẹp cổ lãnh đạo Chi cục Thống kê

Hành hung cán bộ, xưng phóng viên báo Tuổi Trẻ, xài thẻ hết hạn báo khác

Hành hung cán bộ, xưng phóng viên báo Tuổi Trẻ, xài thẻ hết hạn báo khác