Kết quả bất ngờ vụ 'chặn xe dâu đòi tiền làm đường NTM'

Kết quả bất ngờ vụ 'chặn xe dâu đòi tiền làm đường NTM'

Tiếp tục họp để yêu cầu trưởng thôn xin lỗi vụ chặn xe

Tiếp tục họp để yêu cầu trưởng thôn xin lỗi vụ chặn xe

Chặn xe rước dâu để đòi tiền nông thôn mới: Có thể bị khởi tố

Chặn xe rước dâu để đòi tiền nông thôn mới: Có thể bị khởi tố

Huyện ủy Tây Hòa chỉ đạo cán bộ cơ sở phải xin lỗi vụ chặn xe rước dâu để đòi nợ công

Huyện ủy Tây Hòa chỉ đạo cán bộ cơ sở phải xin lỗi vụ chặn xe rước dâu để đòi nợ công

Vụ chặn xe đám cưới đòi tiền: Bất ngờ Chủ tịch xã xin lỗi thay Trưởng thôn?

Vụ chặn xe đám cưới đòi tiền: Bất ngờ Chủ tịch xã xin lỗi thay Trưởng thôn?

Chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới, chính quyền nói gì?

Chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới, chính quyền nói gì?

Chặn xe dâu đòi nợ, thà từ chức chứ không xin lỗi

Chặn xe dâu đòi nợ, thà từ chức chứ không xin lỗi

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới: Trưởng thôn là 'người hùng' giải cứu(!?)

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới: Trưởng thôn là 'người hùng' giải cứu(!?)

Cán bộ chặn xe cưới đòi nộp tiền: 'Sao phải xin lỗi'

Cán bộ chặn xe cưới đòi nộp tiền: 'Sao phải xin lỗi'

Vụ chặn xe cưới để đòi nợ nông thôn mới: Quyết không xin lỗi!

Vụ chặn xe cưới để đòi nợ nông thôn mới: Quyết không xin lỗi!

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới: Chủ tịch xã xin lỗi thay trưởng thôn(?)

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới: Chủ tịch xã xin lỗi thay trưởng thôn(?)

Trưởng thôn không chịu xin lỗi vụ chặn xe cưới đòi tiền

Trưởng thôn không chịu xin lỗi vụ chặn xe cưới đòi tiền

Chặn xe cưới để đòi tiền làm đường: Cán bộ thôn sẽ từ chức nếu phải xin lỗi

Chặn xe cưới để đòi tiền làm đường: Cán bộ thôn sẽ từ chức nếu phải xin lỗi

Chỉ đạo khẩn vụ chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới

Chỉ đạo khẩn vụ chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới

Trưởng thôn chặn xe cưới đòi nợ: Phản cảm, vi phạm pháp luật

Trưởng thôn chặn xe cưới đòi nợ: Phản cảm, vi phạm pháp luật

Kiểm điểm trưởng thôn chặn xe dâu đòi tiền xây dựng đường

Kiểm điểm trưởng thôn chặn xe dâu đòi tiền xây dựng đường

Cán bộ thôn chặn xe rước dâu để thu tiền

Cán bộ thôn chặn xe rước dâu để thu tiền

Đề nghị kiểm điểm vụ 'chặn xe dâu đòi tiền xây dựng đường NTM'

Đề nghị kiểm điểm vụ 'chặn xe dâu đòi tiền xây dựng đường NTM'

Chặn xe cưới để đòi nợ nông thôn mới

Chặn xe cưới để đòi nợ nông thôn mới

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới: Nếu buộc xin lỗi, lãnh đạo thôn từ chức

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới: Nếu buộc xin lỗi, lãnh đạo thôn từ chức

Phú Yên: Trưởng thôn cho người chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới

Phú Yên: Trưởng thôn cho người chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới

Đề nghị kiểm điểm cán bộ thôn chặn xe rước dâu để đòi tiền làm đường

Đề nghị kiểm điểm cán bộ thôn chặn xe rước dâu để đòi tiền làm đường

Chặn xe dâu đòi tiền xây dựng đường NTM: Xin lỗi thì họ đâu nể mặt!

Chặn xe dâu đòi tiền xây dựng đường NTM: Xin lỗi thì họ đâu nể mặt!

Trưởng thôn chặn xe rước dâu...đòi nợ tiền làm đường

Trưởng thôn chặn xe rước dâu...đòi nợ tiền làm đường

SỐC: Cán bộ thôn chặn xe rước dâu đòi nợ tiền xây dựng đường NTM

SỐC: Cán bộ thôn chặn xe rước dâu đòi nợ tiền xây dựng đường NTM

Trưởng thôn nói về vụ chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới

Trưởng thôn nói về vụ chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới

Khó tin: Chặn xe cô dâu đòi tiền xây dựng nông thôn mới

Khó tin: Chặn xe cô dâu đòi tiền xây dựng nông thôn mới

Trưởng thôn chặn xe cưới để đòi nợ giao thông nông thôn

Trưởng thôn chặn xe cưới để đòi nợ giao thông nông thôn