Tranh thờ: Nét văn hóa độc đáo của người Dao

Tranh thờ: Nét văn hóa độc đáo của người Dao

Người Dao tại Cao Bằng có phong tục tập quán rất đa dạng, trong đó mỗi gia đình phải có một bộ tranh thờ...
Độc đáo lễ cấp sắc then bụt 12 đèn của người Nùng

Độc đáo lễ cấp sắc then bụt 12 đèn của người Nùng

Lễ giải hạn đầu năm của người Tày - Nùng

Lễ giải hạn đầu năm của người Tày - Nùng

Tục thờ cúng Mè Nàng trong gia đình người Nùng ở Lạng Sơn

Tục thờ cúng Mè Nàng trong gia đình người Nùng ở Lạng Sơn

Nghề 'tiễn đưa linh hồn người chết' ở vùng cao

Nghề 'tiễn đưa linh hồn người chết' ở vùng cao

Xót xa tranh thờ của người Dao

Xót xa tranh thờ của người Dao

Thầy tào trẻ tuổi ở Nà Đoỏng

Thầy tào trẻ tuổi ở Nà Đoỏng

Độc đáo Lễ cấp sắc Then 12 đèn của người Nùng ở Cao Bằng

Độc đáo Lễ cấp sắc Then 12 đèn của người Nùng ở Cao Bằng

Viết về quê hương

Viết về quê hương

Lễ giải hạn đầu năm của dân tộc Tày, Nùng

Lễ giải hạn đầu năm của dân tộc Tày, Nùng

Vang mãi tiếng hát Then

Vang mãi tiếng hát Then

Độc đáo Lễ hội nhảy lửa của người Dao Đỏ

Độc đáo Lễ hội nhảy lửa của người Dao Đỏ

Giữ gìn, bảo tồn chữ Nôm Dao

Giữ gìn, bảo tồn chữ Nôm Dao

Lạ lùng chuyện nam thanh niên hợp duyên với... ma

Lạ lùng chuyện nam thanh niên hợp duyên với... ma