Người thầy của học trò Cơ Tu

Người thầy của học trò Cơ Tu

Với các học sinh vùng dân tộc thiểu số ở huyện miền núi Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên - Huế) giờ đây đến trường...