Gieo chữ vùng biên giới

Gieo chữ vùng biên giới

Gắn bó với vùng đất còn nhiều khó khăn, đội ngũ thầy cô giáo ở tỉnh Đồng Tháp ngày ngày bám trường, bám...