Chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Phá thành công chuyên án ma túy lớn, thu 210.000 viên ma túy tổng hợp

Phá thành công chuyên án ma túy lớn, thu 210.000 viên ma túy tổng hợp

Điện Biên: Bắt 2 đối tượng, thu 210.000 viên ma túy tổng hợp

Điện Biên: Bắt 2 đối tượng, thu 210.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt 210.000 viên ma túy tổng hợp từ đường dây buôn bán xuyên quốc gia

Bắt 210.000 viên ma túy tổng hợp từ đường dây buôn bán xuyên quốc gia

Đánh chặn 'nguồn' ma túy khủng về Việt Nam, thu 210.000 viên ma túy tổng hợp

Đánh chặn 'nguồn' ma túy khủng về Việt Nam, thu 210.000 viên ma túy tổng hợp

Phá thành công chuyên án mua bán 210.000 viên ma túy tổng hợp

Phá thành công chuyên án mua bán 210.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt 2 đối tượng, thu 210.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt 2 đối tượng, thu 210.000 viên ma túy tổng hợp

Phá thành công chuyên án mua bán 210.000 viên ma túy tổng hợp

Phá thành công chuyên án mua bán 210.000 viên ma túy tổng hợp

Điện Biên: Phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng, thu giữ 210.000 viên ma túy

Điện Biên: Phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng, thu giữ 210.000 viên ma túy

Phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia

Phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia

Phá thành công chuyên án 036Lv, bắt 2 đối tượng, thu 210.000 viên ma túy tổng hợp

Phá thành công chuyên án 036Lv, bắt 2 đối tượng, thu 210.000 viên ma túy tổng hợp