Bạc Liêu: Tạm giữ người mẹ dùng búa chém dã man khiến con gái 4 tuổi chết thảm, nghi mắc bệnh tâm thần

Bạc Liêu: Tạm giữ người mẹ dùng búa chém dã man khiến con gái 4 tuổi chết thảm, nghi mắc bệnh tâm thần

Bạc Liêu: Người mẹ dùng búa giết chết con gái 4 tuổi

Bạc Liêu: Người mẹ dùng búa giết chết con gái 4 tuổi

Nghi án mẹ tâm thần dùng búa đánh chết con gái 4 tuổi

Nghi án mẹ tâm thần dùng búa đánh chết con gái 4 tuổi

Nghi lên cơn tâm thần, mẹ dùng búa sát hại dã man con gái 4 tuổi

Nghi lên cơn tâm thần, mẹ dùng búa sát hại dã man con gái 4 tuổi

Rúng động vụ mẹ dùng búa sát hại con gái 4 tuổi ở Bạc Liêu

Rúng động vụ mẹ dùng búa sát hại con gái 4 tuổi ở Bạc Liêu

Nghi án mẹ tâm thần dùng búa sát hại con 4 tuổi ở Bạc Liêu

Nghi án mẹ tâm thần dùng búa sát hại con 4 tuổi ở Bạc Liêu

Điều tra nghi án mẹ dùng búa sát hại con gái 4 tuổi

Điều tra nghi án mẹ dùng búa sát hại con gái 4 tuổi

Mẹ dùng búa sát hại con gái 4 tuổi trong nhà vệ sinh

Mẹ dùng búa sát hại con gái 4 tuổi trong nhà vệ sinh

Bạc Liêu: Bế con vào nhà vệ sinh, mẹ dùng búa chém chết con gái 4 tuổi

Bạc Liêu: Bế con vào nhà vệ sinh, mẹ dùng búa chém chết con gái 4 tuổi