Người mẹ dùng búa sát hại con gái 4 tuổi ở Bạc Liêu bị tâm thần?

Người mẹ dùng búa sát hại con gái 4 tuổi ở Bạc Liêu bị tâm thần?

Vụ mẹ sát hại con gái 4 tuổi ở Bạc Liêu: Nghi phạm khai gì?

Vụ mẹ sát hại con gái 4 tuổi ở Bạc Liêu: Nghi phạm khai gì?

Đưa người mẹ giết con bằng búa đi giám định tâm thần

Đưa người mẹ giết con bằng búa đi giám định tâm thần

Bạc Liêu: Người mẹ dùng búa giết chết con gái 4 tuổi

Bạc Liêu: Người mẹ dùng búa giết chết con gái 4 tuổi

Nghi án mẹ tâm thần dùng búa đánh chết con gái 4 tuổi

Nghi án mẹ tâm thần dùng búa đánh chết con gái 4 tuổi

Nghi lên cơn tâm thần, mẹ dùng búa sát hại dã man con gái 4 tuổi

Nghi lên cơn tâm thần, mẹ dùng búa sát hại dã man con gái 4 tuổi

Điều tra nghi án mẹ dùng búa sát hại con gái 4 tuổi