Tài xế xe bồn xăng trong vụ tai nạn gây cháy 19 căn nhà ở Bình Phước bị bỏng nặng, đa chấn thương

Tài xế xe bồn xăng trong vụ tai nạn gây cháy 19 căn nhà ở Bình Phước bị bỏng nặng, đa chấn thương

Vụ xe bồn bốc cháy khiến 6 người tử vong ở Bình Phước: Sức khỏe tài xế xe bồn ra sao?

Vụ xe bồn bốc cháy khiến 6 người tử vong ở Bình Phước: Sức khỏe tài xế xe bồn ra sao?

Tài xế xe bồn chở xăng cháy ở Bình Phước bị bỏng nặng, phải thở oxy

Tài xế xe bồn chở xăng cháy ở Bình Phước bị bỏng nặng, phải thở oxy

Xe bồn chở xăng va chạm xe ba gác bốc cháy khiến 6 người chết: Sức khỏe tài xế xe bồn giờ ra sao?

Xe bồn chở xăng va chạm xe ba gác bốc cháy khiến 6 người chết: Sức khỏe tài xế xe bồn giờ ra sao?

Sức khỏe tài xế xe bồn bị cháy ở Bình Phước hiện ra sao?

Sức khỏe tài xế xe bồn bị cháy ở Bình Phước hiện ra sao?

Tài xế xe bồn trong vụ tai nạn ở Bình Phước đang nguy kịch

Tài xế xe bồn trong vụ tai nạn ở Bình Phước đang nguy kịch

Vụ nổ xe bồn ở Bình Phước: Tài xế đang nguy kịch

Tài xế xe bồn chở xăng bốc cháy ở Bình Phước bị bỏng nặng