Tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 10/9/2017

Tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 10/9/2017

Lao thẳng vào xe đầu kéo đang lùi vào bãi, nam thanh niên chết thảm

Lao thẳng vào xe đầu kéo đang lùi vào bãi, nam thanh niên chết thảm

Tông vào xe đầu kéo đang lùi vào bãi, một người tử vong

Tông vào xe đầu kéo đang lùi vào bãi, một người tử vong

Tông vào xe container đang lùi, một người chết thảm

Tông vào xe container đang lùi, một người chết thảm

Thanh niên 20 tuổi tử vong sau khi tông vào rơ moóc xe đầu kéo

Thanh niên 20 tuổi tử vong sau khi tông vào rơ moóc xe đầu kéo

Xe máy tông thẳng xe đầu kéo, nam thanh niên thiệt mạng

Đâm vào xe đầu kéo đang lùi, nam thanh niên chết thảm

Đâm vào xe đầu kéo đang lùi, nam thanh niên chết thảm

Tông vào xe đầu kéo, nam thanh niên tử vong

Tông vào xe đầu kéo, nam thanh niên tử vong

Húc vào xe đầu kéo đang lùi, nam thanh niên tử vong

Húc vào xe đầu kéo đang lùi, nam thanh niên tử vong