Khánh thành Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ

Khánh thành Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ

Khánh thành giai đoạn I Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

Khánh thành giai đoạn I Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

BẢN TIN MẶT TRẬN: Đoàn cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam thăm hữu nghị CHND Trung Hoa

BẢN TIN MẶT TRẬN: Đoàn cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam thăm hữu nghị CHND Trung Hoa

Đặc sắc Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh

Đặc sắc Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và chúc Tết cổ truyền đồng bào Khmer ở Trà Vinh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và chúc Tết cổ truyền đồng bào Khmer ở Trà Vinh

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Trà Vinh

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Trà Vinh

Đồng bào Khmer chung sức, chung lòng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng bào Khmer chung sức, chung lòng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc