Sóc Trăng: 'Yêu râu xanh' lĩnh án 18 năm tù vì hại đời bé gái 5 tuổi

Sóc Trăng: 'Yêu râu xanh' lĩnh án 18 năm tù vì hại đời bé gái 5 tuổi

U60 hại đời bé gái: Gia đình bị hại xin giảm án

U60 hại đời bé gái: Gia đình bị hại xin giảm án

Sóc Trăng: 'Dâm tặc' lĩnh 18 năm tù vì 'hại đời' bé gái cùng xóm

Sóc Trăng: 'Dâm tặc' lĩnh 18 năm tù vì 'hại đời' bé gái cùng xóm

Say rượu, hiếp dâm bé gái 5 tuổi, lãnh án 18 năm tù

Say rượu, hiếp dâm bé gái 5 tuổi, lãnh án 18 năm tù

Sang nhà bạn ăn nhậu, giở trò đồi bại với bé gái 4 tuổi

Sang nhà bạn ăn nhậu, giở trò đồi bại với bé gái 4 tuổi

Yêu râu xanh 59 tuổi say rượu hại đời bé gái 5 tuổi

Yêu râu xanh 59 tuổi say rượu hại đời bé gái 5 tuổi

Sóc Trăng: Kẻ say rượu hãm hại bé gái cùng xóm lãnh án tù

Sóc Trăng: Kẻ say rượu hãm hại bé gái cùng xóm lãnh án tù

Ông lão hãm hại bé gái 4 tuổi lĩnh 18 năm tù

Ông lão hãm hại bé gái 4 tuổi lĩnh 18 năm tù