Vụ nhóm khách Trung Quốc không trả tiền và gây gổ với phía nhà hàng: Nhân viên tính nhầm gần 1 triệu đồng

Vụ nhóm khách Trung Quốc không trả tiền và gây gổ với phía nhà hàng: Nhân viên tính nhầm gần 1 triệu đồng

Khách Trung Quốc gọi 17 món không trả tiền: Ai chặt chém?

Khách Trung Quốc gọi 17 món không trả tiền: Ai chặt chém?

Tình tiết bất ngờ vụ khách Trung Quốc hỗn chiến nhân viên Nha Trang

Tình tiết bất ngờ vụ khách Trung Quốc hỗn chiến nhân viên Nha Trang

Đánh khách để đòi tiền là hạ sách

Đánh khách để đòi tiền là hạ sách

Vụ khách Trung Quốc bị đánh te tua: Tính tiền… nhầm!

Vụ khách Trung Quốc bị đánh te tua: Tính tiền… nhầm!

Tin mới vụ khách Trung Quốc dọa chém nhân viên nhà hàng

Tin mới vụ khách Trung Quốc dọa chém nhân viên nhà hàng

Chủ nhà hàng bị khách Trung Quốc cầm dao rượt đuổi nói gì?

Chủ nhà hàng bị khách Trung Quốc cầm dao rượt đuổi nói gì?