Khách Trung bị đánh vì không trả tiền: Rau muống 100.000 đồng/đĩa

Khách Trung bị đánh vì không trả tiền: Rau muống 100.000 đồng/đĩa

Xung quanh vụ nhân viên đánh nhau với khách(Khánh Hòa): Chưa xác định được bên nào sai

Xung quanh vụ nhân viên đánh nhau với khách(Khánh Hòa): Chưa xác định được bên nào sai

Xung quanh vụ nhân viên đánh nhau với khách(Khánh Hòa): Chưa xác định được bên nào sai

Xung quanh vụ nhân viên đánh nhau với khách(Khánh Hòa): Chưa xác định được bên nào sai

Vụ khách Trung Quốc không trả tiền và gây gổ nhân viên nhà hàng: Các bên liên quan nói gì?

Vụ khách Trung Quốc không trả tiền và gây gổ nhân viên nhà hàng: Các bên liên quan nói gì?

Khách Trung Quốc bị đánh vì không trả tiền: Gọi 17 món

Khách Trung Quốc bị đánh vì không trả tiền: Gọi 17 món

Vụ khách Trung Quốc bị đánh te tua ở Nha Trang: Chủ nhà hàng nói gì?

Vụ khách Trung Quốc bị đánh te tua ở Nha Trang: Chủ nhà hàng nói gì?