Nhiều sai phạm nghiêm trọng, kéo dài tại mỏ đá Thạch Lợi ở Đắk Nông

Nhiều sai phạm nghiêm trọng, kéo dài tại mỏ đá Thạch Lợi ở Đắk Nông

Đắk Nông: Nổ mìn tại mỏ đá đang bị đình chỉ hoạt động, 2 người thương vong

Đắk Nông: Nổ mìn tại mỏ đá đang bị đình chỉ hoạt động, 2 người thương vong

Hai người thương vong khi nổ mìn tại mỏ đá

Hai người thương vong khi nổ mìn tại mỏ đá

Nổ mìn bay nóc nhà, hai người thương vong

Nổ mìn bay nóc nhà, hai người thương vong

Đắk Nông: Căn nhà trên mỏ đá bay nóc sau tiếng nổ lớn, 2 người thương vong

Đắk Nông: Căn nhà trên mỏ đá bay nóc sau tiếng nổ lớn, 2 người thương vong

Điều tra vụ nổ mìn khiến 2 người thương vong

Điều tra vụ nổ mìn khiến 2 người thương vong

Hai người thương vong khi nổ mìn phá đá

Mìn nổ tại khu vực khai thác đá làm chết người

Mìn nổ bay nóc nhà, 2 người thương vong ở Đắk Nông

Hai người thương vong khi nổ mìn tại mỏ đá