Vĩnh Long: Khởi tố kẻ cuồng ghen đốt rụi tiệm trang điểm của bạn gái

Vĩnh Long: Khởi tố kẻ cuồng ghen đốt rụi tiệm trang điểm của bạn gái

Khởi tố đối tượng đốt tiệm trang điểm của bạn gái

Khởi tố đối tượng đốt tiệm trang điểm của bạn gái

Bắt tạm giam đối tượng đốt tiệm trang điểm của bạn gái

Bắt tạm giam đối tượng đốt tiệm trang điểm của bạn gái

Ghen tuông, thanh niên mang xăng đốt trụi tiệm trang điểm của người yêu

Ghen tuông, thanh niên mang xăng đốt trụi tiệm trang điểm của người yêu

Ghen tuông, tưới xăng hỏa thiêu tiệm trang điểm bạn gái

Ghen tuông, tưới xăng hỏa thiêu tiệm trang điểm bạn gái

Kẻ nổ súng khiến 2 cha con ở Đà Lạt bị thương là hàng xóm của nạn nhân

Kẻ nổ súng khiến 2 cha con ở Đà Lạt bị thương là hàng xóm của nạn nhân

Phóng hỏa thiêu rụi tiệm trang điểm của người yêu vì ghen tuông

Phóng hỏa thiêu rụi tiệm trang điểm của người yêu vì ghen tuông

Ghen tuông, phóng hỏa đốt tiệm trang điểm của bạn gái

Ghen tuông, phóng hỏa đốt tiệm trang điểm của bạn gái

Phóng hỏa đốt tiệm của bạn gái, đốt luôn đường cáp quang

Phóng hỏa đốt tiệm của bạn gái, đốt luôn đường cáp quang

Ghen tuông, mang xăng thiêu rụi tiệm trang điểm của bạn gái

Ghen tuông, mang xăng thiêu rụi tiệm trang điểm của bạn gái

Bắt khẩn cấp đối tượng phóng hỏa đốt tiệm trang điểm của bạn gái

Bắt khẩn cấp đối tượng phóng hỏa đốt tiệm trang điểm của bạn gái

Phóng hỏa tiệm trang điểm của người yêu, cháy lan đường dây cáp quang

Phóng hỏa tiệm trang điểm của người yêu, cháy lan đường dây cáp quang

Ghen tuông, phóng hỏa đốt tiệm của người yêu

Ghen tuông, phóng hỏa đốt tiệm của người yêu

Thanh niên mang xăng đốt tiệm trang điểm của bạn gái

Thanh niên mang xăng đốt tiệm trang điểm của bạn gái

Tưới xăng đốt tiệm trang điểm của người yêu trong cơn ghen

Tưới xăng đốt tiệm trang điểm của người yêu trong cơn ghen

Ghen tuông phóng hỏa đốt tiệm trang điểm của bạn gái

Ghen tuông phóng hỏa đốt tiệm trang điểm của bạn gái