Phải tìm cách nếu không thư viện sẽ bị 'đóng băng'

Phải tìm cách nếu không thư viện sẽ bị 'đóng băng'

Phát triển thư viện điện tử đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0

Phát triển thư viện điện tử đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0

Đẩy mạnh phát triển thư viện điện tử thời 4.0

Đẩy mạnh phát triển thư viện điện tử thời 4.0

Đẩy mạnh phát triển thư viện điện tử

Đẩy mạnh phát triển thư viện điện tử

Quận 9 yêu cầu cán bộ thực hiện '4 xin, 4 biết'

Quận 9 yêu cầu cán bộ thực hiện '4 xin, 4 biết'

Cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với hoạt động thư viện

Cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với hoạt động thư viện

Ngành thư viện gặp nhiều thách thức trong thời đại 4.0

Ngành thư viện gặp nhiều thách thức trong thời đại 4.0

Thư viện điện tử trong cách mạng công nghiệp 4.0

Thư viện điện tử trong cách mạng công nghiệp 4.0

Phát triển thư viện điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0

Phát triển thư viện điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0

Lễ kỷ niệm 25 năm Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế và 10 năm thành lập Trung tâm Thông tin Tư liệu

Lễ kỷ niệm 25 năm Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế và 10 năm thành lập Trung tâm Thông tin Tư liệu

Bốn trường đại học kỹ thuật ký kết hợp tác chiến lược

Bốn trường đại học kỹ thuật ký kết hợp tác chiến lược

Quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu

Quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu

Bất ngờ với cơ sở vật chất bên trong nhà máy tơ lụa Triều Tiên

Bất ngờ với cơ sở vật chất bên trong nhà máy tơ lụa Triều Tiên

Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới'

Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới'

Không quên người yêu nước, thương dân

Không quên người yêu nước, thương dân

Không quên người yêu nước, thương dân

Không quên người yêu nước, thương dân

Đẩy mạnh thư viện số

Thách thức với thư viện thời 4.0

Thách thức với thư viện thời 4.0

Nga xây dựng thư viện điện tử quốc phòng

Nga xây dựng thư viện điện tử quốc phòng

Nâng cao kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ nữ

Nâng cao kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ nữ

Học viện KHCN khen thưởng 2 giảng viên có hơn 10 công bố quốc tế ISI

Học viện KHCN khen thưởng 2 giảng viên có hơn 10 công bố quốc tế ISI

Phát huy sức mạnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Phát huy sức mạnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Điểm tiếng Anh còn thấp và thách thức trong tương lai

Điểm tiếng Anh còn thấp và thách thức trong tương lai

Đại học Nam Cần Thơ công bố chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Đại học Nam Cần Thơ công bố chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Mở rộng thị trường việc làm quốc tế, mang đến nhiều cơ hội cho sinh viên

Mở rộng thị trường việc làm quốc tế, mang đến nhiều cơ hội cho sinh viên

Lan tỏa tình yêu sách

Lan tỏa tình yêu sách

Những con số ấn tượng trong ứng dụng CNTT của giáo dục Hà Nội

Những con số ấn tượng trong ứng dụng CNTT của giáo dục Hà Nội

Nghiên cứu nội dung của hoạt động quan hệ công chúng phục vụ công tác tuyển sinh của các trường đại học

Nghiên cứu nội dung của hoạt động quan hệ công chúng phục vụ công tác tuyển sinh của các trường đại học

Nhiều giải pháp đột phá, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học

Nhiều giải pháp đột phá, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học

Sáng tạo vì những người yếu thế

Sáng tạo vì những người yếu thế

Không ngừng phát triển để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng

Không ngừng phát triển để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng

Trường liên cấp - Song ngữ Hoa Sen Ninh Thuận: Nhân bản - Dân tộc - Khai phóng

Trường liên cấp - Song ngữ Hoa Sen Ninh Thuận: Nhân bản - Dân tộc - Khai phóng

Hải Dương: Thư viện tỉnh 'biến' thành Trung tâm thể dục thể hình thẩm mỹ?

Hải Dương: Thư viện tỉnh 'biến' thành Trung tâm thể dục thể hình thẩm mỹ?

Mỗi khi đến hè…

Mỗi khi đến hè…

ĐBQH Hoàng Văn Cường: Giáo dục không thể là một hàng hóa được

ĐBQH Hoàng Văn Cường: Giáo dục không thể là một hàng hóa được

Đơn đăng ký nhãn hiệu 'Clever Junior' đã được chấp nhận

Đơn đăng ký nhãn hiệu 'Clever Junior' đã được chấp nhận

Tiến sĩ Trần Minh Đức chỉ ra thách thức nguồn nhân lực trong thời đại 4.0

Tiến sĩ Trần Minh Đức chỉ ra thách thức nguồn nhân lực trong thời đại 4.0