Triển lãm 'Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ'

Triển lãm 'Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ'

Nhiều tư liệu quý về Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ

Nhiều tư liệu quý về Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ

Khai mạc Triển lãm 'Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ'

Khai mạc Triển lãm 'Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ'

Hà Nội: Triển lãm 'Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ'

Hà Nội: Triển lãm 'Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ'

Khám phá văn hóa Pháp tại Việt Nam hàng trăm năm trước

Khám phá văn hóa Pháp tại Việt Nam hàng trăm năm trước

Sứ mệnh gìn giữ ký ức của lưu trữ

Sứ mệnh gìn giữ ký ức của lưu trữ

Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ

Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ

Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ

Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ

Nhìn lại những ký ức chung

Nhìn lại những ký ức chung

Cục trưởng Văn thư lưu trữ Nhà nước nhận Huân chương Hiệp sỹ Pháp

Cục trưởng Văn thư lưu trữ Nhà nước nhận Huân chương Hiệp sỹ Pháp

Cục trưởng Cục VTLTNN được Pháp tặng Huân chương Hiệp sĩ

Cục trưởng Cục VTLTNN được Pháp tặng Huân chương Hiệp sĩ

Nhìn lại dấu ấn hành trình di sản chung Việt - Pháp

Nhìn lại dấu ấn hành trình di sản chung Việt - Pháp

Trao Huân chương Hiệp sỹ Pháp tặng Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ

Trao Huân chương Hiệp sỹ Pháp tặng Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ

Pháp tặng Huân chương Hiệp sĩ VHNT cho Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam

Pháp tặng Huân chương Hiệp sĩ VHNT cho Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam

Ký ức di sản chung Pháp - Việt

Ký ức di sản chung Pháp - Việt

Ký ức 100 năm di sản Việt Nam - Pháp

Ký ức 100 năm di sản Việt Nam - Pháp

Thư viện Quốc gia Việt Nam: Nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai

Thư viện Quốc gia Việt Nam: Nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai

Thư viện Quốc gia Việt Nam: Nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai

Thư viện Quốc gia Việt Nam: Nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai

Công trình ngoại giao trăm tuổi hào hoa bậc nhất Đông Dương

Công trình ngoại giao trăm tuổi hào hoa bậc nhất Đông Dương

Công trình ngoại giao trăm tuổi hào hoa bậc nhất Đông Dương

Công trình ngoại giao trăm tuổi hào hoa bậc nhất Đông Dương

Ngắm 'Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội'

Ngắm 'Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội'

Trưng bày 'Tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa'

Trưng bày 'Tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa'