Khánh thành trường học là quà tặng của Tổng Bí thư cho Lào

Khánh thành trường học là quà tặng của Tổng Bí thư cho Lào

Khánh thành trường học đồng chí Nguyễn Phú Trọng tặng CHDCND Lào

Khánh thành trường học đồng chí Nguyễn Phú Trọng tặng CHDCND Lào

Tiếp nối và phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cu-ba

Vững một niềm tin

Vững một niềm tin

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Pháp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Pháp

Hoạt động đối ngoại

Chồng, vợ của lãnh đạo cấp cao cũng phải nêu gương, không sống xa hoa, không để điều tiếng

Chồng, vợ của lãnh đạo cấp cao cũng phải nêu gương, không sống xa hoa, không để điều tiếng

Hình ảnh hoạt động tiêu biểu của tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Hình ảnh hoạt động tiêu biểu của tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Truyền thông Nhật Bản đăng tin về tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Truyền thông Nhật Bản đăng tin về tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước sẽ mang lại nhiều lợi ích cho đất nước

Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước sẽ mang lại nhiều lợi ích cho đất nước

Phù hợp yêu cầu đổi mới

Phù hợp yêu cầu đổi mới

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

Chia sẻ nhỏ về một niềm vui lớn

Chia sẻ nhỏ về một niềm vui lớn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước: Củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào công cuộc 'bài trừ' tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước: Củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào công cuộc 'bài trừ' tham nhũng

Tổng bí thư làm Chủ tịch nước sẽ đẩy mạnh phòng chống tham nhũng

Tổng bí thư làm Chủ tịch nước sẽ đẩy mạnh phòng chống tham nhũng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày đắc cử Chủ tịch nước

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày đắc cử Chủ tịch nước

Đại biểu Quốc hội đặt niềm tin và kỳ vọng vào tân Chủ Tịch nước

Đại biểu Quốc hội đặt niềm tin và kỳ vọng vào tân Chủ Tịch nước

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Cử tri và nhân dân vui mừng và kỳ vọng Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ có nhiều dấu ấn lớn

Cử tri và nhân dân vui mừng và kỳ vọng Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ có nhiều dấu ấn lớn

TBT Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

TBT Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước, hợp ý Đảng, lòng dân

Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước, hợp ý Đảng, lòng dân

Đại sứ Hoa Kỳ chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

Đại sứ Hoa Kỳ chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

Tin tưởng, kỳ vọng cao vào Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tin tưởng, kỳ vọng cao vào Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước

Tân Chủ tịch nước và kỳ vọng của nhân dân

Tân Chủ tịch nước và kỳ vọng của nhân dân

Quốc hội hoàn tất việc bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước

Quốc hội hoàn tất việc bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước

Quốc hội bỏ phiếu kín bầu nhân sự Chủ tịch nước

Quốc hội bỏ phiếu kín bầu nhân sự Chủ tịch nước

Chiều nay, công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước

Chiều nay, công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước

Tổng Bí thư và những phát ngôn mạnh mẽ về chống tham nhũng

Tổng Bí thư và những phát ngôn mạnh mẽ về chống tham nhũng

Chính thức giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Chính thức giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Chính thức trình Quốc hội xem xét bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước

Chính thức trình Quốc hội xem xét bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Chính thức giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Chính thức giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Giới thiệu TBT Nguyễn Phú Trọng để QH bầu làm Chủ tịch nước

Giới thiệu TBT Nguyễn Phú Trọng để QH bầu làm Chủ tịch nước

Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Trình Quốc hội bầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước

Trình Quốc hội bầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước

Giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước