Dốc Catina và dinh Thượng thơ ở Sài Gòn-TP.HCM

Dốc Catina và dinh Thượng thơ ở Sài Gòn-TP.HCM

TP Hồ Chí Minh không tháo dỡ Dinh Thượng Thơ 150 tuổi

TP Hồ Chí Minh không tháo dỡ Dinh Thượng Thơ 150 tuổi

Vụ dinh Thượng Thơ: 'Tôi tin chính quyền sẽ lắng nghe'

Vụ dinh Thượng Thơ: 'Tôi tin chính quyền sẽ lắng nghe'

Phá dinh Thượng Thơ

Phá dinh Thượng Thơ

Bảo vệ công trình kiến trúc có giá trị, bao giờ?

Đâu mới là di sản?

Đâu mới là di sản?

Những kiến nghị giữ lại Dinh Thượng Thơ- di sản kiến trúc 130 năm

Những kiến nghị giữ lại Dinh Thượng Thơ- di sản kiến trúc 130 năm

Dinh Thượng Thơ - Vẻ đẹp kiến trúc 154 năm

Dinh Thượng Thơ - Vẻ đẹp kiến trúc 154 năm

Dư luận trái chiều quanh việc bảo tồn dinh Thượng Thơ

Dư luận trái chiều quanh việc bảo tồn dinh Thượng Thơ

Mở rộng trụ sở UBND TP.HCM: Có dìm nét đẹp cũ?

Mở rộng trụ sở UBND TP.HCM: Có dìm nét đẹp cũ?

Không xây mới trung tâm hành chính TPHCM

Không xây mới trung tâm hành chính TPHCM

Ngôi nhà Thượng Thơ: Sao phải đập bỏ?

Ngôi nhà Thượng Thơ: Sao phải đập bỏ?

Giữ di sản Sài Gòn bằng cái tâm và sự hiểu biết thấu đáo

Giữ di sản Sài Gòn bằng cái tâm và sự hiểu biết thấu đáo