Một phóng tác khác của 'Độ ta không độ nàng' tiếp tục gây tranh cãi

Một phóng tác khác của 'Độ ta không độ nàng' tiếp tục gây tranh cãi

'Hổ thẹn với những hư vinh chùa Ba Vàng chạy theo'

'Hổ thẹn với những hư vinh chùa Ba Vàng chạy theo'

'Thỉnh oan gia trái chủ' là đánh tráo khái niệm, lừa đảo có tổ chức

'Thỉnh oan gia trái chủ' là đánh tráo khái niệm, lừa đảo có tổ chức

Thượng tọa Thích Nhật Từ: Chùa Ba Vàng làm lung lay niềm tin Phật giáo

Thượng tọa Thích Nhật Từ: Chùa Ba Vàng làm lung lay niềm tin Phật giáo

Truyền bá vong báo oán vào xã hội là làm ngu dân

Truyền bá vong báo oán vào xã hội là làm ngu dân

Gieo nhân đức, làm việc thiện - nguồn gốc của cuộc sống an lành

Gieo nhân đức, làm việc thiện - nguồn gốc của cuộc sống an lành

Ồ ạt dâng sao giải hạn: Người dân đang bị lừa gạt, bị lợi dụng?

Ồ ạt dâng sao giải hạn: Người dân đang bị lừa gạt, bị lợi dụng?

Trái với pháp lý của Đức Phật, cớ sao các chùa vẫn tổ chức cúng sao giải hạn?

Trái với pháp lý của Đức Phật, cớ sao các chùa vẫn tổ chức cúng sao giải hạn?

Robot 'chú tiểu Giác Ngộ 4.0' xuất hiện ở Việt Nam

Robot 'chú tiểu Giác Ngộ 4.0' xuất hiện ở Việt Nam

Robot chú Tiểu Giác Ngộ 4.0 tụng được 100 bài kinh và trả lời 3.000 câu hỏi về Phật pháp

Robot chú Tiểu Giác Ngộ 4.0 tụng được 100 bài kinh và trả lời 3.000 câu hỏi về Phật pháp

Hái lộc đầu năm: Nhiều cách để 'rước lộc' về nhà

Hái lộc đầu năm: Nhiều cách để 'rước lộc' về nhà

Vứt bát hương, đồ thờ cúng xuống sông là một niềm tin sai lầm

Vứt bát hương, đồ thờ cúng xuống sông là một niềm tin sai lầm

Hiến mô, tạng cứu người cho khoa học: Cho đi là còn mãi

Hiến mô, tạng cứu người cho khoa học: Cho đi là còn mãi

Vụ nhà sư tung lộc ở chùa Hương: Văn hóa Phật giáo không phải để mua vui

Vụ nhà sư tung lộc ở chùa Hương: Văn hóa Phật giáo không phải để mua vui