Thanh Chương trồng đậu tương rau xuất khẩu sang Nhật

Thanh Chương trồng đậu tương rau xuất khẩu sang Nhật

Để nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích cũng như thu nhập và đời sống của người dân, thời gian qua, các...