Đầm Hà: Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Đầm Hà: Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng...
Giải trình vụ Bí thư huyện chỉ đạo Công an theo dõi đoàn Ủy ban Kiểm tra TƯ

Giải trình vụ Bí thư huyện chỉ đạo Công an theo dõi đoàn Ủy ban Kiểm tra TƯ

Cẩm Xuyên 'lấp khoảng trống' nhiều chức danh chủ chốt cấp xã

Cẩm Xuyên 'lấp khoảng trống' nhiều chức danh chủ chốt cấp xã

Hợp nhất Ban Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn

Hợp nhất Ban Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn

Huyện ủy Gia Viễn sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2018

Huyện ủy Gia Viễn sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2018

Kim Sơn xác định rõ nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05

Việc học Bác ngày càng lan tỏa mạnh mẽ!

Đảng bộ huyện Yên Mô: Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng