Kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa

Kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa

Chỉ đạo công an theo dõi đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Kỷ luật Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa

Chỉ đạo công an theo dõi đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Kỷ luật Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa

Khi nào Tỉnh ủy Quảng Trị xử lý kỷ luật các lãnh đạo huyện Hướng Hóa?

Khi nào Tỉnh ủy Quảng Trị xử lý kỷ luật các lãnh đạo huyện Hướng Hóa?

Tin mới vụ Bí thư huyện chỉ đạo công an theo dõi đoàn UBKTTƯ

Tin mới vụ Bí thư huyện chỉ đạo công an theo dõi đoàn UBKTTƯ

Làm xấu hình ảnh của người có quyền lực

Làm xấu hình ảnh của người có quyền lực

Giải trình vụ Bí thư huyện chỉ đạo Công an theo dõi đoàn Ủy ban Kiểm tra TƯ

Giải trình vụ Bí thư huyện chỉ đạo Công an theo dõi đoàn Ủy ban Kiểm tra TƯ

Bí thư huyện nói về việc giao công an theo dõi đoàn UBKT TW

Bí thư huyện nói về việc giao công an theo dõi đoàn UBKT TW

Nghi chỉ đạo công an theo dõi đoàn UBKT T.Ư, Bí thư Hướng Hóa nói 'do lỗi ghi chép'

Nghi chỉ đạo công an theo dõi đoàn UBKT T.Ư, Bí thư Hướng Hóa nói 'do lỗi ghi chép'

Cẩm Xuyên 'lấp khoảng trống' nhiều chức danh chủ chốt cấp xã

Cẩm Xuyên 'lấp khoảng trống' nhiều chức danh chủ chốt cấp xã

Đang làm rõ nghi vấn một Trưởng phòng của huyện Phú Xuyên lộ clip nhạy cảm

Đang làm rõ nghi vấn một Trưởng phòng của huyện Phú Xuyên lộ clip nhạy cảm

Trưởng ban tổ chức huyện dùng bằng cấp 2 của chú để thăng tiến

Trưởng ban tổ chức huyện dùng bằng cấp 2 của chú để thăng tiến

Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới ở Mai Sơn

Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới ở Mai Sơn

Sai phạm tại Trung tâm dân số Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Có dấu hiệu tham ô?

Sai phạm tại Trung tâm dân số Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Có dấu hiệu tham ô?

Nhiều tướng công an liên quan sai phạm ở tổng cục cảnh sát

Nhiều tướng công an liên quan sai phạm ở tổng cục cảnh sát

Nữ Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa và nhiều lãnh đạo bị kỷ luật

Nữ Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa và nhiều lãnh đạo bị kỷ luật

Ký chuyển nhượng 2 khu đất quốc phòng, 1 Thiếu tướng bị khiển trách

Ký chuyển nhượng 2 khu đất quốc phòng, 1 Thiếu tướng bị khiển trách

Công khai kết luận 'mật' về sai phạm của cán bộ huyện, bí thư xã bị phản ứng

Công khai kết luận 'mật' về sai phạm của cán bộ huyện, bí thư xã bị phản ứng

'Ém' tiền nhân viên, nguyên kế toán, thủ quỹ Phòng Y tế huyện bị kỷ luật

'Ém' tiền nhân viên, nguyên kế toán, thủ quỹ Phòng Y tế huyện bị kỷ luật