Bật cười với các câu nói bất hủ của thời bao cấp

Bật cười với các câu nói bất hủ của thời bao cấp

Những chuyện cười ra nước mắt mà vẫn gây thương nhớ của thời bao cấp

Những chuyện cười ra nước mắt mà vẫn gây thương nhớ của thời bao cấp

'Món nợ' viết lại, vẽ lại về thời bao cấp

'Món nợ' viết lại, vẽ lại về thời bao cấp

Ôn cố tri tân với triển lãm tranh 'Thương nhớ thời bao cấp'

Ôn cố tri tân với triển lãm tranh 'Thương nhớ thời bao cấp'

Trở lại quá khứ qua 'Thương nhớ thời bao cấp'

Trở lại quá khứ qua 'Thương nhớ thời bao cấp'

Triển lãm 'Thương nhớ thời bao cấp'

Triển lãm 'Thương nhớ thời bao cấp'

Triển lãm 'Thương nhớ thời bao cấp'

Triển lãm 'Thương nhớ thời bao cấp'

'Thương nhớ thời bao cấp' - nhớ xưa để hiểu nay

'Thương nhớ thời bao cấp' - nhớ xưa để hiểu nay