Xét xử Giám đốc tổ chức vay khống gần 53 tỷ đồng của ngân hàng

Xét xử Giám đốc tổ chức vay khống gần 53 tỷ đồng của ngân hàng

Do làm ăn thua lỗ nên Thạch Tuấn Anh (Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Vĩnh Xuân) móc ngoặc với...
Doanh nhân Hà Nội lừa ngân hàng hơn 22 tỷ

Doanh nhân Hà Nội lừa ngân hàng hơn 22 tỷ

Lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng

Lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng

Ngân hàng thất thoát hàng chục tỷ đồng vì hồ sơ vay vốn… giả tạo

Ngân hàng thất thoát hàng chục tỷ đồng vì hồ sơ vay vốn… giả tạo

Đại gia Hà Thành thực hiện cú lừa hàng chục tỷ với chiêu thức đơn giản

Đại gia Hà Thành thực hiện cú lừa hàng chục tỷ với chiêu thức đơn giản

Khi ngân hàng cũng là nạn nhân

Khi ngân hàng cũng là nạn nhân

'Chế' hồ sơ giải ngân để 'nẫng' hàng chục tỷ đồng của ngân hàng

'Chế' hồ sơ giải ngân để 'nẫng' hàng chục tỷ đồng của ngân hàng

Giám đốc diễn 'trò phù thủy', ngân hàng giải ngân hàng chục tỷ đồng

Giám đốc diễn 'trò phù thủy', ngân hàng giải ngân hàng chục tỷ đồng

Chưa xử vụ giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng

Chưa xử vụ giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng