Apple cam đoan không nghe trộm người dùng như Facebook

Apple cam đoan không nghe trộm người dùng như Facebook

Facebook thú nhận đã chia sẻ dữ liệu người dùng với 52 công ty công nghệ

Facebook thú nhận đã chia sẻ dữ liệu người dùng với 52 công ty công nghệ

Vì sao phải đặt văn phòng đại diện và lưu trữ các dữ liệu quan trọng tại Việt Nam?

Vì sao phải đặt văn phòng đại diện và lưu trữ các dữ liệu quan trọng tại Việt Nam?

Facebook điều trần lần 2: 'Nồi hầm' Mark Zuckerberg!

Facebook điều trần lần 2: 'Nồi hầm' Mark Zuckerberg!

CEO Facebook Zuckerberg: 'Bê bối rò rỉ dữ liệu là sai lầm của tôi, tôi xin lỗi'

CEO Facebook Zuckerberg: 'Bê bối rò rỉ dữ liệu là sai lầm của tôi, tôi xin lỗi'

Mark Zuckerberg nhận trách nhiệm trong vụ bê bối rò rỉ thông tin

Mark Zuckerberg nhận trách nhiệm trong vụ bê bối rò rỉ thông tin

Ông chủ Facebook thừa nhận trách nhiệm trong vụ bê bối rò rỉ thông tin

Ông chủ Facebook thừa nhận trách nhiệm trong vụ bê bối rò rỉ thông tin

Facebook thừa nhận theo dõi nội dung tin nhắn của người dùng

Facebook thừa nhận theo dõi nội dung tin nhắn của người dùng

Khoảng 87 triệu người dùng Facebook có thể bị rò rỉ thông tin cá nhân

Khoảng 87 triệu người dùng Facebook có thể bị rò rỉ thông tin cá nhân