CHUYỆN VỀ CÁC BẢN THẢO CỦA NHÀ VĂN VIẾT VỀ BÁC HỒ CHÂN THỰC NHẤT

CHUYỆN VỀ CÁC BẢN THẢO CỦA NHÀ VĂN VIẾT VỀ BÁC HỒ CHÂN THỰC NHẤT

TP Hồ Chí Minh nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công

TP Hồ Chí Minh nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công

Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà các gia đình chính sách có công

Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà các gia đình chính sách có công

Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại TP Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại TP Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn thăm, tặng quà các thương, bệnh binh

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn thăm, tặng quà các thương, bệnh binh

Tiếp tục nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách

Tiếp tục nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách

Chủ tịch nước thăm, tặng quà thương bệnh binh tại Trung tâm Long Đất

Chủ tịch nước thăm, tặng quà thương bệnh binh tại Trung tâm Long Đất

Nghi Lộc trao quà các thương binh, thân nhân liệt sỹ

Nghi Lộc trao quà các thương binh, thân nhân liệt sỹ

Luôn coi trọng việc hoàn thiện chính sách với người có công

Luôn coi trọng việc hoàn thiện chính sách với người có công