Còn không bụi phấn

Còn không bụi phấn

Lưới trăng em

Lưới trăng em

Trầm mặc Mỹ Sơn

Trầm mặc Mỹ Sơn

Phơi mưa - phơi nỗi lòng mình

Phơi mưa - phơi nỗi lòng mình

Lý nhà quê

Lý nhà quê

Cơn gió mùa đi ngang qua cửa

Cơn gió mùa đi ngang qua cửa

Những giấc mơ con

Những giấc mơ con

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh - một dòng sông mưa (*)

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh - một dòng sông mưa (*)

Nhè nhẹ

Nhè nhẹ

Nguyễn Ngọc Hạnh: Người mang thơ từ làng ra phố

Nguyễn Ngọc Hạnh: Người mang thơ từ làng ra phố

Ngẫu khúc

Ngẫu khúc

Không biển

Không biển

Hà Nội thu không

Hà Nội thu không

Bất chợt mưa Đà Nẵng

Bất chợt mưa Đà Nẵng

Ta ném tình ta xuống biển sâu

Ta ném tình ta xuống biển sâu

Chạm thu

Chạm thu

Người 'Phơi cơn mưa lên chiều'

Người 'Phơi cơn mưa lên chiều'

Về quê

Về quê

Thơ dâng mẹ

Thơ dâng mẹ

Những câu thơ quen và lạ