NXB Kim Đồng ra mắt nhiều sách mới nhân Tháng Đọc sách

NXB Kim Đồng ra mắt nhiều sách mới nhân Tháng Đọc sách

Nhân dịp Ngày Sách Việt Nam 21-4 và Tháng Đọc sách, NXB Kim Đồng giới thiệu nhiều bộ sách mới, sách tái bản...
Tính cách đặc trưng của người Thăng Long xưa, Hà Nội nay

Tính cách đặc trưng của người Thăng Long xưa, Hà Nội nay

Tái hiện Kinh Đô trong bộ sách 'Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ'

Tái hiện Kinh Đô trong bộ sách 'Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ'

Ra mắt bộ sách dựng hình 3D đầu tiên về Hà Nội hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam

Ra mắt bộ sách dựng hình 3D đầu tiên về Hà Nội hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam

Giới thiệu hàng loạt sách mới chào mừng ngày sách Việt Nam

Giới thiệu hàng loạt sách mới chào mừng ngày sách Việt Nam

Hà Nội xưa trong 'Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ' Chất Kinh Kì

Hà Nội xưa trong 'Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ' Chất Kinh Kì

Đọc cuốn sách này mới biết Thăng Long xưa sầm uất chẳng kém gì Venise hoa lệ

Đọc cuốn sách này mới biết Thăng Long xưa sầm uất chẳng kém gì Venise hoa lệ

Tái hiện hai giai đoạn ấn tượng của Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ

Tái hiện hai giai đoạn ấn tượng của Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ

Tái hiện hai giai đoạn ấn tượng của Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ

Tái hiện hai giai đoạn ấn tượng của Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ

Ra mắt bộ sách 'Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ'

Ra mắt bộ sách 'Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ'

Sách - Sứ mệnh phát triển văn hóa đọc

Sách - Sứ mệnh phát triển văn hóa đọc