Thứ trưởng Vũ Đại Thắng trao Kỷ niệm chương cho Phó Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng trao Kỷ niệm chương cho Phó Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á

Rà soát và đánh giá quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến trẻ em và quyền trẻ em

Rà soát và đánh giá quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến trẻ em và quyền trẻ em

Lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam vào Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới

Lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam vào Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng làm việc với Nguyên Bộ trưởng Bộ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng làm việc với Nguyên Bộ trưởng Bộ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ dự thảo Đề án 'Thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia'

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ dự thảo Đề án 'Thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia'

Lễ khởi động Dự án hỗ trợ kỹ thuật 'Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư'

Lễ khởi động Dự án hỗ trợ kỹ thuật 'Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư'

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hành trình về nguồn

Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hành trình về nguồn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018

Mỗi cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, trí tuệ và bản lĩnh

Mỗi cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, trí tuệ và bản lĩnh

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia nơi sẽ tạo ra những công nghệ mới của Việt Nam

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia nơi sẽ tạo ra những công nghệ mới của Việt Nam

Tạo sự lưu thông thuận lợi cho dòng chảy đầu tư Việt Nam - Campuchia để hai bên cùng phát triển, cùng có lợi

Tạo sự lưu thông thuận lợi cho dòng chảy đầu tư Việt Nam - Campuchia để hai bên cùng phát triển, cùng có lợi

Cuộc họp lần thứ 9 cấp Bộ trưởng giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia

Cuộc họp lần thứ 9 cấp Bộ trưởng giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia

Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Chuyện về những thầy, cô giáo trẻ tình nguyện ra đảo 'đưa đò'

Chuyện về những thầy, cô giáo trẻ tình nguyện ra đảo 'đưa đò'

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố Quyết định về nhân sự

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố Quyết định về nhân sự

Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của đất nước

Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của đất nước

Quan hệ chính trị truyền thống tốt đẹp là nền tảng vững chắc để thúc đẩy đầu tư, thương mại Việt Nam – Rumani

Quan hệ chính trị truyền thống tốt đẹp là nền tảng vững chắc để thúc đẩy đầu tư, thương mại Việt Nam – Rumani

Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia