Bộ Y tế ban hành thông tư 47: Có cố ý?

Bộ Y tế ban hành thông tư 47: Có cố ý?

Phải làm rõ vì sao 'voi chui lọt lỗ kim'?

Phải làm rõ vì sao 'voi chui lọt lỗ kim'?

Giá thuốc của VN Pharma 'nhảy múa' như thế nào?

Giá thuốc của VN Pharma 'nhảy múa' như thế nào?

Thứ trưởng Trương Quốc Cường: Bộ sẽ thực hiện nghiêm theo kết luận thanh tra

Thứ trưởng Trương Quốc Cường: Bộ sẽ thực hiện nghiêm theo kết luận thanh tra

Vụ VN Pharma nhập thuốc ung thư giả: Cục Quản lý Dược đã vi phạm gì?

Vụ VN Pharma nhập thuốc ung thư giả: Cục Quản lý Dược đã vi phạm gì?

Vụ VN Pharma: Chi tiết nhân sự Cục Quản lý Dược bị 'bêu tên' liên đới

Vụ VN Pharma: Chi tiết nhân sự Cục Quản lý Dược bị 'bêu tên' liên đới

VN Pharma buôn thuốc giả: Quy trách nhiệm lãnh đạo Bộ Y tế

VN Pharma buôn thuốc giả: Quy trách nhiệm lãnh đạo Bộ Y tế