Trong đại dịch COVID-19, an toàn bệnh viện phải đặt lên hàng đầu

Trong đại dịch COVID-19, an toàn bệnh viện phải đặt lên hàng đầu

Theo Cục quản lý Khám, chữa bệnh, song song với việc chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu, các bệnh viện còn...
Những đãi ngộ dành cho thanh niên tham gia nghĩa vụ CAND

Những đãi ngộ dành cho thanh niên tham gia nghĩa vụ CAND

Giảm thêm nhiều loại phí để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Bộ Tài chính giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất bản

Bộ Tài chính giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất bản

Bộ Tài chính giảm 50% phí ở một số lĩnh vực

Bộ Tài chính giảm 50% phí ở một số lĩnh vực

Những loại phí nào tiếp tục được giảm vì dịch COVID-19 đến hết ngày 31/12/2020?

Những loại phí nào tiếp tục được giảm vì dịch COVID-19 đến hết ngày 31/12/2020?

Bộ Tài chính giảm 50% các loại phí thẩm định

Bộ Tài chính giảm 50% các loại phí thẩm định