Hàng loạt khe hở trong giá nước sạch

Hàng loạt khe hở trong giá nước sạch

Lãi suất vốn vay tính vào giá bán nước sạch sông Đuống đúng hay sai?

Lãi suất vốn vay tính vào giá bán nước sạch sông Đuống đúng hay sai?

Tọa đàm về giá nước sinh hoạt

Tọa đàm về giá nước sinh hoạt

Giá nước sạch: Vênh vì không thể áp một 'cái áo đồng phục' cho cả nước

Giá nước sạch: Vênh vì không thể áp một 'cái áo đồng phục' cho cả nước

Vì sao mỗi địa phương lại tính giá nước sinh hoạt khác nhau?

Vì sao mỗi địa phương lại tính giá nước sinh hoạt khác nhau?

Giá nước cao người dân cũng có thể chấp nhận được nhưng…

Giá nước cao người dân cũng có thể chấp nhận được nhưng…

Cần có cơ chế, chính sách hợp lý trong quản lý giá nước

Cần có cơ chế, chính sách hợp lý trong quản lý giá nước