Hàng loạt dự án bất động sản sai phạm tại Thái Bình

Hàng loạt dự án bất động sản sai phạm tại Thái Bình

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa chỉ ra nhiều sai phạm sau khi thực hiện thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch...