Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm: Sẽ an toàn hơn nếu chủ động nhận diện rủi ro

Lo rủi ro, cảnh báo ngân hàng cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

Lo rủi ro, cảnh báo ngân hàng cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

NHNN cảnh báo các ngân hàng cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

NHNN cảnh báo các ngân hàng cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo rủi ro cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo rủi ro cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

Siết lại việc cho vay cầm cố sổ tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn

Siết lại việc cho vay cầm cố sổ tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn

Ngân hàng Nhà nước 'tuýt còi' việc cầm cố sổ tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn

Ngân hàng Nhà nước 'tuýt còi' việc cầm cố sổ tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn

Nhiều tổ chức tín dụng bị Ngân hàng Nhà nước 'tuýt còi'

Nhiều tổ chức tín dụng bị Ngân hàng Nhà nước 'tuýt còi'

Xử lý nghiêm ngân hàng cho vay cầm cố sổ tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn

Xử lý nghiêm ngân hàng cho vay cầm cố sổ tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn