Cả 4 cuốn Tiếng Việt 1 có 'sạn': Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói gì?

Cả 4 cuốn Tiếng Việt 1 có 'sạn': Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói gì?

Theo phản ánh của giáo viên, cả 4 cuốn Tiếng Việt 1 thuộc 4 bộ sách giáo khoa mới do Nhà xuất bản Giáo dục...
Sách tiếng Việt 1 - bộ Cánh Diều bị phản ứng: Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ nói gì?

Sách tiếng Việt 1 - bộ Cánh Diều bị phản ứng: Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ nói gì?

Bộ GD&ĐT nói gì về tài liệu chỉnh sửa SGK lớp 1 Cánh diều?

Bộ GD&ĐT nói gì về tài liệu chỉnh sửa SGK lớp 1 Cánh diều?

40/46 cuốn sách giáo khoa lớp 6 tiếp tục được thẩm định

40/46 cuốn sách giáo khoa lớp 6 tiếp tục được thẩm định

Các hội đồng xem xét kỹ ngữ liệu, chịu trách nhiệm với Bộ GD&ĐT trong việc giải trình trước xã hội

Các hội đồng xem xét kỹ ngữ liệu, chịu trách nhiệm với Bộ GD&ĐT trong việc giải trình trước xã hội

40/46 cuốn sách giáo khoa lớp 6 được tiếp tục thẩm định ở vòng 2

40/46 cuốn sách giáo khoa lớp 6 được tiếp tục thẩm định ở vòng 2

Thẩm định SGK lớp 6 theo chương trình GDPT mới: Bộ GD&ĐT đề nghị xem xét kỹ ngữ liệu, ngôn ngữ

Thẩm định SGK lớp 6 theo chương trình GDPT mới: Bộ GD&ĐT đề nghị xem xét kỹ ngữ liệu, ngôn ngữ

Tiếp tục thẩm định 40/46 cuốn sách giáo khao lớp 6

Tiếp tục thẩm định 40/46 cuốn sách giáo khao lớp 6

Bộ GD-ĐT đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét kỹ ngữ liệu, ngôn ngữ SGK lớp 6 mới

Bộ GD-ĐT đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét kỹ ngữ liệu, ngôn ngữ SGK lớp 6 mới

Chưa có bản mẫu SGK Tiếng Việt 2 nào được đánh giá 'Đạt'

Chưa có bản mẫu SGK Tiếng Việt 2 nào được đánh giá 'Đạt'

Thẩm định SGK lớp 6 biên soạn theo CT mới: Xem xét kỹ về ngữ liệu, ngôn ngữ

Thẩm định SGK lớp 6 biên soạn theo CT mới: Xem xét kỹ về ngữ liệu, ngôn ngữ

Mở rộng kênh phản biện sách giáo khoa

Mở rộng kênh phản biện sách giáo khoa

Bộ GD-ĐT nhận hồ sơ thẩm định vòng 2 sách giáo khoa lớp 2

Bộ GD-ĐT nhận hồ sơ thẩm định vòng 2 sách giáo khoa lớp 2

Bộ GD-ĐT thông báo nhận hồ sơ thẩm định SGK lớp 2 lần 2

Bộ GD-ĐT thông báo nhận hồ sơ thẩm định SGK lớp 2 lần 2

Bộ GD-ĐT thông báo nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp 2

Bộ GD-ĐT thông báo nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp 2

Bộ GD&ĐT tiếp tục thẩm định vòng 2 sách giáo khoa lớp 2

Bộ GD&ĐT tiếp tục thẩm định vòng 2 sách giáo khoa lớp 2

Sẽ sửa đổi để tăng chế tài quản lý thật chặt sách tham khảo

Sẽ sửa đổi để tăng chế tài quản lý thật chặt sách tham khảo

Sẽ đưa sách giáo khoa vào danh sách mặt hàng bình ổn giá

Sẽ đưa sách giáo khoa vào danh sách mặt hàng bình ổn giá

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói về sách Tiếng Việt lớp 1 của Bộ sách Cánh Diều

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói về sách Tiếng Việt lớp 1 của Bộ sách Cánh Diều

Sẽ thay thế bài 'Hai con ngựa', 'Ve và gà' trong sách Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều

Sẽ thay thế bài 'Hai con ngựa', 'Ve và gà' trong sách Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều

Thời gian chờ Tiếng Việt 1 chỉnh sửa, học sinh sẽ học thế nào?

Thời gian chờ Tiếng Việt 1 chỉnh sửa, học sinh sẽ học thế nào?

Tập huấn triển khai công tác xã hội trong trường học

Tập huấn triển khai công tác xã hội trong trường học

Bộ GD&ĐT thẩm định sách giáo khoa Tiếng dân tộc lớp 1

Bộ GD&ĐT thẩm định sách giáo khoa Tiếng dân tộc lớp 1

Bộ GDĐT thông báo thẩm định sách giáo khoa Tiếng dân tộc lớp 1

Bộ GDĐT thông báo thẩm định sách giáo khoa Tiếng dân tộc lớp 1

Chuẩn bị thẩm định sách giáo khoa tiếng dân tộc lớp 1

Chuẩn bị thẩm định sách giáo khoa tiếng dân tộc lớp 1

Bộ GD-ĐT thông báo tổ chức thẩm định SGK tiếng dân tộc lớp 1

Bộ GD-ĐT thông báo tổ chức thẩm định SGK tiếng dân tộc lớp 1

Cần Thơ thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

Cần Thơ thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

Thẩm định tài liệu giáo dục địa phương: Đã sẵn sàng!

Thẩm định tài liệu giáo dục địa phương: Đã sẵn sàng!

Hãy là đứa trẻ bản lĩnh

Hãy là đứa trẻ bản lĩnh

Ai sẽ tham gia thẩm định sách giáo khoa mới lớp 6?

Ai sẽ tham gia thẩm định sách giáo khoa mới lớp 6?

Tôn trọng sự sáng tạo để đảm bảo tính mở của sách giáo khoa

Tôn trọng sự sáng tạo để đảm bảo tính mở của sách giáo khoa

Thẩm định sách giáo khoa lớp 6, ý kiến Hội đồng có thể thay đổi giá trị sách

Thẩm định sách giáo khoa lớp 6, ý kiến Hội đồng có thể thay đổi giá trị sách

Tôn trọng sự sáng tạo để đảm bảo tính mở trong thẩm định sách giáo khoa lớp 6

Tôn trọng sự sáng tạo để đảm bảo tính mở trong thẩm định sách giáo khoa lớp 6

Tiến hành thẩm định 43 bản mẫu sách giáo khoa lớp 6

Thẩm định sách giáo khoa: 'Đạt nhưng cần sửa chữa' cũng bị loại

Thẩm định sách giáo khoa: 'Đạt nhưng cần sửa chữa' cũng bị loại

Thẩm định 33 bản sách giáo khoa lớp 2

Thẩm định 33 bản sách giáo khoa lớp 2

Trình Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt SGK lớp 2 trước 30-11

Trình Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt SGK lớp 2 trước 30-11

Thẩm định SGK lớp 2: Khoa học, khách quan

Thẩm định SGK lớp 2: Khoa học, khách quan

Tập huấn ứng viên hội đồng thẩm định SGK lớp 6: Cẩn trọng, chi tiết trên từng bản mẫu sách

Tập huấn ứng viên hội đồng thẩm định SGK lớp 6: Cẩn trọng, chi tiết trên từng bản mẫu sách

Bám sát các tiêu chuẩn, tiêu chí để thẩm định sách giáo khoa lớp 6

Bám sát các tiêu chuẩn, tiêu chí để thẩm định sách giáo khoa lớp 6

Khả năng kiểm soát lạm phát dưới 4% là khả thi

Khả năng kiểm soát lạm phát dưới 4% là khả thi

Nhà nước sẽ định giá sách giáo khoa

Nhà nước sẽ định giá sách giáo khoa

Thủ tướng: Chúng ta kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4%

Thủ tướng: Chúng ta kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4%

Bộ GD&ĐT phê duyệt thêm một sách giáo khoa lớp 1

Bộ GD&ĐT phê duyệt thêm một sách giáo khoa lớp 1

HSSV trung cấp, cao đẳng học trực tuyến, đánh giá kết quả như hình thức đào tạo từ xa, tự học

HSSV trung cấp, cao đẳng học trực tuyến, đánh giá kết quả như hình thức đào tạo từ xa, tự học