Thời kinh doanh bền vững và dài hạn

Thời kinh doanh bền vững và dài hạn

Nghịch lý tăng an toàn, lãi suất khó giảm

Siết vốn vay lĩnh vực bất động sản

Siết vốn vay lĩnh vực bất động sản

Thông tư 22/2019 là để kiểm soát tín dụng bất động sản tại ngân hàng yếu kém

Thông tư 22/2019 là để kiểm soát tín dụng bất động sản tại ngân hàng yếu kém

Nâng cao hệ số an toàn vốn là điểm mấu chốt với các ngân hàng

Nâng cao hệ số an toàn vốn là điểm mấu chốt với các ngân hàng

Từ năm 2020, nhiều cơ hội có nhà giá rẻ

Từ năm 2020, nhiều cơ hội có nhà giá rẻ

Tác động giảm lãi suất chưa đủ mạnh

Ngân hàng chủ động thực thi Thông tư 22/2019

Ngân hàng chủ động thực thi Thông tư 22/2019

Siết việc dùng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn

Siết việc dùng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn