Làm VAC trên đá cuội, hứa hẹn những mùa vàng

Làm VAC trên đá cuội, hứa hẹn những mùa vàng

Vết trượt của 'đôi bạn' rủ nhau vận chuyển ma túy

Vết trượt của 'đôi bạn' rủ nhau vận chuyển ma túy

Bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Đồng phạm là đồng hương

Đồng phạm là đồng hương

Trinh sát tóm gọn 3 kẻ vận chuyển 1kg ma túy đá

Trinh sát tóm gọn 3 kẻ vận chuyển 1kg ma túy đá

3 đối tượng trẻ và manh động trong đường dây vận chuyển 1kg MTTH

3 đối tượng trẻ và manh động trong đường dây vận chuyển 1kg MTTH

Quảng Bình: Bắt 3 đối tượng, thu giữ 1kg ma túy đá

Quảng Bình: Bắt 3 đối tượng, thu giữ 1kg ma túy đá

Quảng Bình: Bắt 3 đối tượng liều lĩnh vận chuyển 1kg ma túy đá

Quảng Bình: Bắt 3 đối tượng liều lĩnh vận chuyển 1kg ma túy đá

Quảng Bình: Bắt 3 thanh niên vận chuyển 1kg ma túy

Quảng Bình: Bắt 3 thanh niên vận chuyển 1kg ma túy

Bắt quả tang 3 đối tượng vận chuyển chất ma túy

Bắt quả tang 3 đối tượng vận chuyển chất ma túy

3 thanh niên Quảng Bình vận chuyển hơn 1kg ma túy

3 thanh niên Quảng Bình vận chuyển hơn 1kg ma túy

Bắt 3 đối tượng vận chuyển trái phép 1kg ma túy tổng hợp

Bắt 3 đối tượng vận chuyển trái phép 1kg ma túy tổng hợp

Triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Quảng Bình

Triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Quảng Bình

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 1kg ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 1kg ma túy tổng hợp