Hà Tĩnh: Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống năm 2018 tăng hơn 11%

Hà Tĩnh: Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống năm 2018 tăng hơn 11%

Huyện đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Tĩnh phát huy nội lực văn hóa để xây dựng nông thôn mới

Hà Tĩnh phát huy nội lực văn hóa để xây dựng nông thôn mới

Tiên phong thay đổi tư duy, nhận thức... tạo đột phá trong xây dựng NTM

Tiên phong thay đổi tư duy, nhận thức... tạo đột phá trong xây dựng NTM

Hà Tĩnh: Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 7 đạt gần 524 tỷ đồng

Hà Tĩnh: Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 7 đạt gần 524 tỷ đồng

Đoàn khách xuyên Việt trải nghiệm du lịch homestay ở Hà Tĩnh

Đoàn khách xuyên Việt trải nghiệm du lịch homestay ở Hà Tĩnh

Cụ ông 90 tuổi làm du lịch homestay, ngày 3 tiếng nghe radio, lướt 'nét'

Cụ ông 90 tuổi làm du lịch homestay, ngày 3 tiếng nghe radio, lướt 'nét'

Nguyên lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh tham quan nông thôn mới

Nguyên lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh tham quan nông thôn mới

Nữ Trưởng thôn Phong Giang gương mẫu, tâm huyết

Nữ Trưởng thôn Phong Giang gương mẫu, tâm huyết

Những làng quê đẹp như tranh vẽ ở xã nông thôn mới Hà Tĩnh

Những làng quê đẹp như tranh vẽ ở xã nông thôn mới Hà Tĩnh

Thôn nông thôn mới kiểu mẫu đón đại sứ nước ngoài có gì đặc biệt?

Thôn nông thôn mới kiểu mẫu đón đại sứ nước ngoài có gì đặc biệt?

Về quê đại thi hào Nguyễn Du xem vẽ Truyện Kiều tại xóm nông thôn mới

Về quê đại thi hào Nguyễn Du xem vẽ Truyện Kiều tại xóm nông thôn mới

Đẹp ngất ngây những khu dân cư NTM 'đáng sống' ở Hà Tĩnh

Đẹp ngất ngây những khu dân cư NTM 'đáng sống' ở Hà Tĩnh

Độc đáo con đường bích họa ở khu dân cư mẫu của Hà Tĩnh

Độc đáo con đường bích họa ở khu dân cư mẫu của Hà Tĩnh