Về quê Nguyễn Du nghe câu hò ví giặm

Về quê Nguyễn Du nghe câu hò ví giặm

Hà Tĩnh phát huy nội lực văn hóa để xây dựng nông thôn mới

Hà Tĩnh phát huy nội lực văn hóa để xây dựng nông thôn mới

Tiên phong thay đổi tư duy, nhận thức... tạo đột phá trong xây dựng NTM

Tiên phong thay đổi tư duy, nhận thức... tạo đột phá trong xây dựng NTM

Hà Tĩnh: Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 7 đạt gần 524 tỷ đồng

Hà Tĩnh: Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 7 đạt gần 524 tỷ đồng

Đoàn khách xuyên Việt trải nghiệm du lịch homestay ở Hà Tĩnh

Đoàn khách xuyên Việt trải nghiệm du lịch homestay ở Hà Tĩnh

Cụ ông 90 tuổi làm du lịch homestay, ngày 3 tiếng nghe radio, lướt 'nét'

Cụ ông 90 tuổi làm du lịch homestay, ngày 3 tiếng nghe radio, lướt 'nét'

Homestay - Loại hình du lịch trải nghiệm đầu tiên tại Hà Tĩnh

Homestay - Loại hình du lịch trải nghiệm đầu tiên tại Hà Tĩnh

Nguyên lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh tham quan nông thôn mới

Nguyên lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh tham quan nông thôn mới

Nữ Trưởng thôn Phong Giang gương mẫu, tâm huyết

Nữ Trưởng thôn Phong Giang gương mẫu, tâm huyết

Những làng quê đẹp như tranh vẽ ở xã nông thôn mới Hà Tĩnh

Những làng quê đẹp như tranh vẽ ở xã nông thôn mới Hà Tĩnh

Về quê đại thi hào Nguyễn Du xem vẽ Truyện Kiều tại xóm nông thôn mới

Về quê đại thi hào Nguyễn Du xem vẽ Truyện Kiều tại xóm nông thôn mới

Thôn nông thôn mới kiểu mẫu đón đại sứ nước ngoài có gì đặc biệt?

Thôn nông thôn mới kiểu mẫu đón đại sứ nước ngoài có gì đặc biệt?

Đẹp ngất ngây những khu dân cư NTM 'đáng sống' ở Hà Tĩnh

Đẹp ngất ngây những khu dân cư NTM 'đáng sống' ở Hà Tĩnh

Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu (Bài 1): Tiền đề xây dựng NTM bền vững

Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu (Bài 1): Tiền đề xây dựng NTM bền vững

Chung kết Hội thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu lần thứ nhất

Chung kết Hội thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu lần thứ nhất

Độc đáo con đường bích họa ở khu dân cư mẫu của Hà Tĩnh

Độc đáo con đường bích họa ở khu dân cư mẫu của Hà Tĩnh