Điều còn lại sau lũ dữ

Điều còn lại sau lũ dữ

Mưa như trút, nước chảy cuồn cuộn ở tâm lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình nhưng hàng nghìn đoàn xe 'hướng về miền...
Những ngôi nhà ấm tình dân, nghĩa Đảng ở Hà Tĩnh

Những ngôi nhà ấm tình dân, nghĩa Đảng ở Hà Tĩnh

Hủy nổ thành công quả bom 'khủng' sót lại sau chiến tranh tại Cẩm Xuyên

Hủy nổ thành công quả bom 'khủng' sót lại sau chiến tranh tại Cẩm Xuyên

Phát hiện quả bom còn nguyên kíp nổ khi thi công mố cầu ở Hà Tĩnh

Phát hiện quả bom còn nguyên kíp nổ khi thi công mố cầu ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Trục vớt quả bom nặng 300kg còn nguyên kíp nổ đưa đi tiêu hủy

Hà Tĩnh: Trục vớt quả bom nặng 300kg còn nguyên kíp nổ đưa đi tiêu hủy

Hà Tĩnh: Phát hiện bom 'khủng' còn nguyên kíp nổ khi thi công mố cầu

Hà Tĩnh: Phát hiện bom 'khủng' còn nguyên kíp nổ khi thi công mố cầu

Hà Tĩnh: Phát hiện quả bom sót lại sau chiến tranh khi đang thi công cầu Chợ Vực

Hà Tĩnh: Phát hiện quả bom sót lại sau chiến tranh khi đang thi công cầu Chợ Vực

Phát hiện quả bom 'khủng' còn nguyên kíp nổ cách mố cầu Chợ Vực 25m

Phát hiện quả bom 'khủng' còn nguyên kíp nổ cách mố cầu Chợ Vực 25m

Phát hiện quả bom 'khủng' sót lại sau chiến tranh tại Cẩm Xuyên

Phát hiện quả bom 'khủng' sót lại sau chiến tranh tại Cẩm Xuyên