Xe container tông trực diện ô tô khách, 4 người thương vong

Xe container tông trực diện ô tô khách, 4 người thương vong

Xe container tông trực diện xe khách, 4 người thương vong

Xe container tông trực diện xe khách, 4 người thương vong

Xe container lấn làn đâm xe khách kinh hoàng làm 4 người thương vong

Xe container lấn làn đâm xe khách kinh hoàng làm 4 người thương vong

Bình Phước: Xe container đấu đầu xe khách chở 20 người, 4 người thương vong

Bình Phước: Xe container đấu đầu xe khách chở 20 người, 4 người thương vong

Xe container tông trời giáng, phụ xe khách mất mạng, cả loạt người ngất xỉu

Xe container tông trời giáng, phụ xe khách mất mạng, cả loạt người ngất xỉu

Xe container đấu đầu xe khách, bốn người thương vong

Xe container đấu đầu xe khách, bốn người thương vong

Xe container lấn làn đâm trực diện xe khách, 4 người thương vong

Xe container lấn làn đâm trực diện xe khách, 4 người thương vong

Xe khách đấu đầu container, phụ xe tử vong

Xe khách đấu đầu container, phụ xe tử vong

Xe container đấu đầu xe khách, 4 người thương vong

Xe container đấu đầu xe khách, 4 người thương vong