Dùng máy xúc chôn cất, an táng cá voi hơn 2 tấn ở Quảng Bình

Dùng máy xúc chôn cất, an táng cá voi hơn 2 tấn ở Quảng Bình

Chính quyền địa phương và hàng trăm người dân đã tổ chức lễ an táng và dùng máy xúc chôn cất xác cá voi chu...
An táng cá voi hơn 1 tấn dạt vào bờ biển

An táng cá voi hơn 1 tấn dạt vào bờ biển

Điều chỉnh kế hoạch sản xuất, chủ động ứng phó hạn, mặn

Điều chỉnh kế hoạch sản xuất, chủ động ứng phó hạn, mặn

Xác cá voi nặng khoảng 1 tấn dạt vào biển Quảng Bình

Xác cá voi nặng khoảng 1 tấn dạt vào biển Quảng Bình

Cá voi nặng khoảng 2 tấn chết dạt vào bờ biển Quảng Bình

Cá voi nặng khoảng 2 tấn chết dạt vào bờ biển Quảng Bình

Cá voi nặng gần 1 tấn trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Cá voi nặng gần 1 tấn trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Xác cá voi 'khủng' trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Xác cá voi 'khủng' trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Phát hiện xác cá voi chết dạt vào bờ biển Quảng Bình

Phát hiện xác cá voi chết dạt vào bờ biển Quảng Bình

Cá voi trắng nặng 2 tấn chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Cá voi trắng nặng 2 tấn chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Phát hiện cá Voi trắng dài 7 mét dạt vào bờ biển Quảng Bình

Phát hiện cá Voi trắng dài 7 mét dạt vào bờ biển Quảng Bình