Hà Tĩnh: Lập phương án di dời các hộ dân ra khỏi vùng Nhà máy xử lý rác Phú Hà

Hà Tĩnh: Lập phương án di dời các hộ dân ra khỏi vùng Nhà máy xử lý rác Phú Hà

Nhà máy rác Phú Hà bị dân dựng rạp phản đối, vì đâu nên nỗi?

Nhà máy rác Phú Hà bị dân dựng rạp phản đối, vì đâu nên nỗi?

Người dân đã không còn chặn trước cổng nhà máy xử lý rác ở Hà Tĩnh

Người dân đã không còn chặn trước cổng nhà máy xử lý rác ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Người dân đã giải tán khỏi cổng nhà máy rác gây ô nhiễm

Hà Tĩnh: Người dân đã giải tán khỏi cổng nhà máy rác gây ô nhiễm

Bao giờ giải quyết xong bài toán ô nhiễm từ nhà máy xử lý rác Phù Hà?

Bao giờ giải quyết xong bài toán ô nhiễm từ nhà máy xử lý rác Phù Hà?

Hà Tĩnh: Người dân vẫn dựng rạp chặn cổng nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm

Hà Tĩnh: Người dân vẫn dựng rạp chặn cổng nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm

Người dân tiếp tục dựng rạp chắn ngang trước cổng nhà máy xử lý rác thải để phản đối ô nhiễm

Người dân tiếp tục dựng rạp chắn ngang trước cổng nhà máy xử lý rác thải để phản đối ô nhiễm

Hà Tĩnh: Người dân trắng đêm chặn cổng Nhà máy rác Phú Hà

Hà Tĩnh: Người dân trắng đêm chặn cổng Nhà máy rác Phú Hà

Dân dựng rạp chặn cổng nhà máy xử lý rác thải gây ô nhiễm

Dân dựng rạp chặn cổng nhà máy xử lý rác thải gây ô nhiễm

Hà Tĩnh: Dân dựng rạp chặn cổng phản đối nhà máy rác gây ô nhiễm

Hà Tĩnh: Dân dựng rạp chặn cổng phản đối nhà máy rác gây ô nhiễm

Dân mang bẫy ruồi, dựng rạp chặn cổng nhà máy rác gây ô nhiễm

Dân mang bẫy ruồi, dựng rạp chặn cổng nhà máy rác gây ô nhiễm

Hà Tĩnh: Dân dựng rạp, mang ruồi đến trước Nhà máy xử lý rác phản đối ô nhiễm

Hà Tĩnh: Dân dựng rạp, mang ruồi đến trước Nhà máy xử lý rác phản đối ô nhiễm

Dân mang bẫy dính ruồi, dựng rạp trước cổng nhà máy xử lý rác để phản đối ô nhiễm

Dân mang bẫy dính ruồi, dựng rạp trước cổng nhà máy xử lý rác để phản đối ô nhiễm

Hà Tĩnh: Dân chặn cổng nhà máy rác bởi không chịu nổi mùi hôi thối

Hà Tĩnh: Dân chặn cổng nhà máy rác bởi không chịu nổi mùi hôi thối

Hà Tĩnh: Dân lại dựng rạp, mang ruồi đến trước Nhà máy rác Phú Hà

Hà Tĩnh: Dân lại dựng rạp, mang ruồi đến trước Nhà máy rác Phú Hà