Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm quyền vận động bầu cử bình đẳng, dân chủ

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm quyền vận động bầu cử bình đẳng, dân chủ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu tạo điều kiện để người ứng cử tiếp xúc được nhiều nhất với cử tri,...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Hải Phòng

Sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử

Sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử

Tạo điều kiện để người ứng cử tiếp xúc được nhiều nhất với cử tri

Tạo điều kiện để người ứng cử tiếp xúc được nhiều nhất với cử tri

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tiên Lãng

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tiên Lãng