Vận hành an toàn Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn: Kết quả từ sự vào cuộc quyết liệt

Vận hành an toàn Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn: Kết quả từ sự vào cuộc quyết liệt

Thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 03-TB/TU ngày 26-10-2020 của Thành ủy Hà Nội về việc chỉ đạo xử lý khắc...
Nút thắt chưa có lời giải cho khủng hoảng bãi rác Nam Sơn

Nút thắt chưa có lời giải cho khủng hoảng bãi rác Nam Sơn

Bảo đảm chính sách tối đa cho bà con bị ảnh hưởng bởi khu xử lý chất thải Sóc Sơn

Bảo đảm chính sách tối đa cho bà con bị ảnh hưởng bởi khu xử lý chất thải Sóc Sơn

Thường trực Thành ủy đối thoại với người dân quanh khu xử lý rác Nam Sơn: Vướng mắc sẽ sớm được giải quyết triệt để

Thường trực Thành ủy đối thoại với người dân quanh khu xử lý rác Nam Sơn: Vướng mắc sẽ sớm được giải quyết triệt để

Tập trung xử lý vụ chôn lấp chất thải trái phép ở huyện Sóc Sơn

Tập trung xử lý vụ chôn lấp chất thải trái phép ở huyện Sóc Sơn

Vụ chôn trộm chất thải tại Sóc Sơn: Không phải là chất thải nguy hại

Vụ chôn trộm chất thải tại Sóc Sơn: Không phải là chất thải nguy hại

Người dân lo lắng sau vụ đổ trộm chất thải nguy hại tại Sóc Sơn

Người dân lo lắng sau vụ đổ trộm chất thải nguy hại tại Sóc Sơn

Giám đốc đổ trộm chất thải ở Sóc Sơn đối diện hình phạt nào?

Giám đốc đổ trộm chất thải ở Sóc Sơn đối diện hình phạt nào?

Làm sao 'dọn rác' trong ý thức con người?

Làm sao 'dọn rác' trong ý thức con người?

Chân dung giám đốc môi trường chôn trộm chất thải nguy hại

Chân dung giám đốc môi trường chôn trộm chất thải nguy hại

Đổ chất thải độc hại ở Sóc Sơn: Tường tận chủ mưu - Chủ tịch HTX Môi trường xanh Bắc Sơn

Đổ chất thải độc hại ở Sóc Sơn: Tường tận chủ mưu - Chủ tịch HTX Môi trường xanh Bắc Sơn

Chất thải chôn lấp gây ô nhiễm môi trường tại huyện Sóc Sơn là bụi nhôm

Chất thải chôn lấp gây ô nhiễm môi trường tại huyện Sóc Sơn là bụi nhôm

Tạm giữ Giám đốc chôn trộm chất thải ở Sóc Sơn

Tạm giữ Giám đốc chôn trộm chất thải ở Sóc Sơn

Vụ chôn trộm chất thải nguy hại trên núi Sóc Sơn: Bất ngờ danh tính nghi can chôn chất thải

Vụ chôn trộm chất thải nguy hại trên núi Sóc Sơn: Bất ngờ danh tính nghi can chôn chất thải

Vụ chôn lấp trộm chất thải nguy hại ở Sóc Sơn: Sau 2 năm mới lộ ra

Vụ chôn lấp trộm chất thải nguy hại ở Sóc Sơn: Sau 2 năm mới lộ ra

Chủ tịch Hợp tác xã đổ chất thải nguy hại ở Sóc Sơn

Chủ tịch Hợp tác xã đổ chất thải nguy hại ở Sóc Sơn

Xác định kẻ chủ mưu vụ chôn trộm chất thải nguy hại ở Sóc Sơn

Xác định kẻ chủ mưu vụ chôn trộm chất thải nguy hại ở Sóc Sơn

Xác định danh tính đối tượng đổ trộm chất thải nguy hại trên núi Sóc Sơn

Xác định danh tính đối tượng đổ trộm chất thải nguy hại trên núi Sóc Sơn

Tìm ra kẻ chủ mưu chôn trộm chất thải nguy hại ở Sóc Sơn, Hà Nội

Tìm ra kẻ chủ mưu chôn trộm chất thải nguy hại ở Sóc Sơn, Hà Nội

Vạch trần chân dung Giám đốc hợp tác xã đổ trộm chất thải ở huyện Sóc Sơn

Vạch trần chân dung Giám đốc hợp tác xã đổ trộm chất thải ở huyện Sóc Sơn

Thủ phạm đổ chất thải nguy hại ở Sóc Sơn là một Giám đốc

Thủ phạm đổ chất thải nguy hại ở Sóc Sơn là một Giám đốc

Lộ diện đối tượng đổ trộm chất thải nguy hại trên núi Sóc Sơn

Lộ diện đối tượng đổ trộm chất thải nguy hại trên núi Sóc Sơn

Tìm ra chủ mưu vụ chôn lấp trái phép chất thải tại Sóc Sơn

Tìm ra chủ mưu vụ chôn lấp trái phép chất thải tại Sóc Sơn

Đã xác định chủ mưu vụ chôn chất thải nguy hại tại Sóc Sơn

Đã xác định chủ mưu vụ chôn chất thải nguy hại tại Sóc Sơn

Công an TP Hà Nội thông tin về thủ phạm vụ đổ trộm chất thải nguy hại ở Sóc Sơn

Công an TP Hà Nội thông tin về thủ phạm vụ đổ trộm chất thải nguy hại ở Sóc Sơn

Kẻ đổ chất thải nguy hại ở Sóc Sơn là giám đốc một hợp tác xã

Kẻ đổ chất thải nguy hại ở Sóc Sơn là giám đốc một hợp tác xã

Chủ tịch HĐQT hợp tác xã Môi trường xanh Bắc Sơn chủ mưu vụ đổ, chôn chất thải nguy hại ở Sóc Sơn

Chủ tịch HĐQT hợp tác xã Môi trường xanh Bắc Sơn chủ mưu vụ đổ, chôn chất thải nguy hại ở Sóc Sơn

Hà Nội đã xác định được thủ phạm đổ chất thải nguy hại ở Sóc Sơn

Hà Nội đã xác định được thủ phạm đổ chất thải nguy hại ở Sóc Sơn

Đã tìm ra thủ phạm đổ chất thải nguy hại ở Sóc Sơn

Đã tìm ra thủ phạm đổ chất thải nguy hại ở Sóc Sơn

Kiểm tra đơn vị nghi chôn trộm chất thải nguy hại ở Sóc Sơn

Kiểm tra đơn vị nghi chôn trộm chất thải nguy hại ở Sóc Sơn

Vụ hóa chất chôn trái phép ở Sóc Sơn: Công an vào cuộc kiểm tra Hợp tác xã Môi trường xanh

Vụ hóa chất chôn trái phép ở Sóc Sơn: Công an vào cuộc kiểm tra Hợp tác xã Môi trường xanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc vụ chôn trộm chất thải nguy hại

Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc vụ chôn trộm chất thải nguy hại

Kiểm tra cơ sở tái chế hạt nhựa, nghi đổ trộm chất thải nguy hại tại Sóc Sơn

Kiểm tra cơ sở tái chế hạt nhựa, nghi đổ trộm chất thải nguy hại tại Sóc Sơn

Kiểm tra nhà xưởng của hợp tác xã nghi đổ trộm chất thải lạ ở Hà Nội

Kiểm tra nhà xưởng của hợp tác xã nghi đổ trộm chất thải lạ ở Hà Nội

Công an kiểm tra công ty nghi chôn trộm chất thải hôi thối ở Sóc Sơn

Công an kiểm tra công ty nghi chôn trộm chất thải hôi thối ở Sóc Sơn

Vụ chôn lấp chất thải tại Sóc Sơn: Tổng cục Môi trường lấy mẫu chất thải để giám định

Vụ chôn lấp chất thải tại Sóc Sơn: Tổng cục Môi trường lấy mẫu chất thải để giám định

Phát hiện nhiều bao tải chứa chất thải nguy hại trong đất rừng

Phát hiện nhiều bao tải chứa chất thải nguy hại trong đất rừng

Cận cảnh những hố sâu khổng lồ chôn chất thải độc hại ở Sóc Sơn

Cận cảnh những hố sâu khổng lồ chôn chất thải độc hại ở Sóc Sơn

Cận cảnh khu vực chứa chất lạ hôi thối ngay núi Sú ở Sóc Sơn

Cận cảnh khu vực chứa chất lạ hôi thối ngay núi Sú ở Sóc Sơn

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra vụ chôn chất thải ở Sóc Sơn

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra vụ chôn chất thải ở Sóc Sơn

Bộ TN&MT cắm biển, phủ bạt, lấy mẫu giám định hố chôn chất thải ở Sóc Sơn

Bộ TN&MT cắm biển, phủ bạt, lấy mẫu giám định hố chôn chất thải ở Sóc Sơn

Vụ đổ chất thải độc hại ở Sóc Sơn: Lộ diện hung thủ?

Vụ đổ chất thải độc hại ở Sóc Sơn: Lộ diện hung thủ?

Làm rõ, xử nghiêm vụ chôn trộm chất thải nguy hại ở Sóc Sơn

Làm rõ, xử nghiêm vụ chôn trộm chất thải nguy hại ở Sóc Sơn

Yêu cầu Công an Hà Nội làm rõ vụ chôn lấp chất thải tại Sóc Sơn

Yêu cầu Công an Hà Nội làm rõ vụ chôn lấp chất thải tại Sóc Sơn

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ chôn lấp trái phép chất thải tại Sóc Sơn